Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 7 tại Phú Yên

Nhiều kiến nghị xác đáng được nghiên cứu, tiếp thu, thể chế hóa 

Xem với cỡ chữ
Trong những năm qua, nhất là năm 2018 và 9 tháng năm 2019, Phú Yên cũng như các tỉnh, thành trong khu vực đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của các tỉnh, thành trong khu vực luôn đứng trong tốp khá của cả nước.

Trong đó, tỉnh Phú Yên đã có bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế năm 2018 tăng trưởng 8,2%; xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, đến nay toàn tỉnh đạt bình quân 15,8 tiêu chí/xã; có 1 huyện (Tây Hòa) và 47/88 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đang lập thủ tục công nhận huyện Phú Hòa đạt chuẩn. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao đều có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng được củng cố và tăng cường. Công tác xây Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực.


Những thành tích đạt được trên đây có phần đóng góp rất quan trọng của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã kịp thời ban hành, cụ thể hóa nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân căn cứ thực hiện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Hoạt động HĐND tỉnh đã từng bước được đổi mới, ngày càng đi vào thực chất hơn. Tăng cường công tác giám sát, chất vấn. Các Ban của HĐND luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh để chuẩn bị tốt nội dung cho các kỳ họp của HĐND tỉnh. Vị thế, vai trò của cơ quan dân cử ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị của địa phương. HĐND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cơ quan đại diện cho nguyện vọng và ý chí của Nhân dân.

Việc trao đổi kinh nghiệm hoạt động thường xuyên của hệ thống cơ quan dân cử các tỉnh, thành phố trong khu vực góp phần tăng cường hợp tác, liên kết chặt chẽ và toàn diện trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, qua 6 lần tổ chức hội nghị, đã có rất nhiều chủ đề xung quanh hoạt động của HĐND được đưa ra thảo luận, trao đổi; nhiều kinh nghiệm hay của các tỉnh, thành phố đã được các địa phương chia sẻ để áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Nhiều kiến nghị xác đáng đã được Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu và thể chế hóa trong thực tiễn.

Toàn cảnh hội nghị Ảnh: Lê Tùng

Tại hội nghị lần này, được sự thống nhất của UBTVQH và Thường trực HĐND 12 tỉnh, thành phố, Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên đề xuất chọn nội dung: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp” làm chủ đề cho hội nghị. Có thể thấy, hầu hết các bài tham luận, các ý kiến phát biểu của các địa phương đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, phản ánh đúng tình hình, có chất lượng cao; chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay.

Đặc biệt, hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu giải trình, ghi nhận, chỉ đạo của các đại biểu khách quý Trung ương. Thay mặt chủ trì hội nghị, tôi xin chân thành cảm ơn và tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đồng chí. Tỉnh Phú Yên cũng như các tỉnh trong khu vực sẽ chuyển tải thành các văn bản chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian tới.

Qua các báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu, hầu hết đều thống nhất khẳng định, thời gian qua HĐND các tỉnh, thành trong khu vực đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, bám sát tình hình thực tế các địa phương để đưa ra những quyết sách phù hợp trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Những quyết sách đúng đắn đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế các tỉnh, thành trong khu vực phát triển nhanh và bền vững. Song so với yêu cầu đặt ra từ thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp, nhiều địa phương đã phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giám sát, khảo sát; giải quyết công việc giữa hai kỳ họp. Trên cơ sở đó, đã có nhiều kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật khác có liên quan.

Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 7 đã thành công tốt đẹp. Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực và tỉnh Hải Dương sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hay từ các địa phương để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

HUỲNH TẤN VIỆT - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên
NAM ANH ghi