Quảng Ninh:

Nhiều đột phá trong cải cách thủ tục hành chính ngành Y tế 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, Quảng Ninh đã trở thành “điểm sáng” về công tác cải cách hành chính (CCHC) của cả nước. Với sự quyết tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh tỉnh, các sở, ngành đã triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách các thủ tục hành chính. Trong đó, ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh đã được đẩy mạnh thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, có những chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, tạo sự hài lòng cho người dân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Xác định việc tạo thuận lợi cho người dân luôn đặt lên hàng đầu, hàng năm CCHC được đưa vào là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế phải thực hiện. Trên cơ sở đó, các đơn vị y tế đã ban hành kế hoạch, chương trình CCHC theo giai đoạn và hàng năm. Trong chỉ đạo triển khai, thực hiện CCHC, Sở Y tế luôn gắn công tác này với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và công tác thi đua, khen thưởng của mỗi cơ quan, đơn vị.

Sở Y tế tiếp tục có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm như: Phần mềm Quản lý tiêm chủng, phần mềm Quản lý bệnh viện, phần mềm Quản lý y tế xã, phường..., thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các đơn vị, cơ sở y tế, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người dân.

Ngoài ra, thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế đã tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện việc nối mạng, kết nối liên thông dữ liệu các cơ sở bán lẻ thuốc tân dược, tiến tới việc quản lý kê đơn và bán thuốc theo đơn tại các cơ sở bán thuốc trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhờ có sự quyết liệt trong chỉ đạo, công tác CCHC của ngành Y tế của tỉnh Quảng Ninh đã có chuyển biến tích cực, từng bước hình thành một nền hành chính công khai, hiện đại, minh bạch. Các cơ quan, đơn vị trong Ngành ngày càng tinh gọn, hiệu quả, chất lượng hoạt động được nâng lên rõ rệt.


Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế rà soát các thủ tục hành chính - Nguồn: soytequangninh

Có thủ tục được cắt giảm tới 70% thời gian

Trong năm 2018 và 9 tháng năm 2019, tỉnh đã chỉ đạo, triển khai kịp thời các Chương trình, Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; phối hợp triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực: trên địa bàn, không xảy ra dịch bệnh lớn, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đông người mắc và dịch bệnh qua thực phẩm; công tác khám chữa bệnh, các chương trình mục tiêu về y tế được thực hiện, đảm bảo tiến độ kế hoạch; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, hiệu lực quản lý và chất lượng dịch vụ y tế được cải thiện, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

 Sở Y tế đang thực hiện quản lý 173 thủ tục hành chính, trong đó 126 thủ tục hành chính được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, 47 thủ tục hành chính giải quyết tại các đơn vị, cơ sở. Toàn bộ quy trình thực hiện cũng như thời hạn giải quyết đều được niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và Trung tâm Hành chính công tỉnh, giúp người dân dễ dàng tra cứu để làm thủ tục. 

Thực hiện quy trình thẩm định và phê duyệt tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Sở Y tế đã ủy quyền cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Cùng với đó, việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC được Sở Y tế đặc biệt quan tâm. Từ tháng 10 năm 2014, Sở Y tế đã tổ chức rà soát, đưa toàn bộ các TTHC đủ điều kiện vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công. 100% các TTHC đã được cắt giảm, bình quân giảm từ 30 đến 50% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương, cá biệt có những thủ tục được cắt giảm tới 70% thời gian.

Kết quả năm 2018, ngành Y tế đã tiếp nhận và giải quyết 145.406 TTHC, trong đó có  2.665 TTHC giải quyết tại Trung tâm hành chính công tỉnh, còn lại 142.741 TTHC giải quyết trực tiếp tại đơn vị; 100% các TTHC được trả đúng hẹn và trước hẹn. Các hồ sơ thủ tục hành chính đều được giải quyết đúng pháp luật, đúng thời hạn, nhận được sự hài lòng của người dân.

Bên cạnh việc tăng cường cải cách TTHC ở bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính Sở Y tế tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Sở cũng đẩy mạnh chỉ đạo các đơn vị khám, chữa bệnh trong toàn ngành thực hiện đơn giản hoá TTHC, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến khám, điều trị. Theo đó, tất cả các cơ sở y tế trực thuộc đều thực hiện đơn giản hoá các thủ tục, quy trình khám, chữa bệnh, cung cấp các dịch vụ y tế..., niêm yết công khai, minh bạch để mọi người dân đến cơ sở đều được biết và giám sát. 

Những kết quả trong công tác Cải cách hành chính, đặc biệt là việc đưa vào thực hiện giải quyết các TTHC tập trung tại Trung tâm Hành chính công của ngành Y tế đạt được trong những năm qua, có thể coi là một trong những thành công mang tính đột phá, khẳng định tính ưu việt của mô hình thực hiện TTHC tập trung tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ của ngành và đóng góp vào thành công chung trong công tác CCHC của tỉnh.

Xuân Tùng