Nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức 

Xem với cỡ chữ
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên năm 2019 đã hoàn thành nội dung, chương trình đã đề ra. Theo đánh giá của các đại biểu, Hội nghị có nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức. Các báo cáo viên đã lồng ghép những ví dụ sinh động vào bài giảng nhằm tạo sự hứng khởi, thu hút và tạo “sân chơi” để các học viên diễn tập, vận dụng những nội dung đã được truyền đạt vào giải quyết các tình huống ngay tại hội nghị.

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh BÙI MẠNH HÙNG: Các chuyên đề mang tính chuyên sâu hơn

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên luôn cân nhắc lựa chọn các nội dung rất hữu ích và gần gũi với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan HĐND tỉnh để tập huấn. Nếu như các chuyên đề trong năm 2018 có nội dung mang tính chất chuyên sâu về các kỹ năng cho các đại biểu HĐND như kỹ năng về giám sát; kỹ năng chất vấn thì tại Hội nghị này, các chuyên đề mang tính chất chuyên ngành, cụ thể vào từng lĩnh vực như môi trường, đất đai, PCI… Các nội dung này không chỉ bổ ích cho các đại biểu HĐND và còn thu hút được sự theo dõi của các đại biểu khách mời đến từ các sở, ngành, địa phương.

Qua 4 chuyên đề, tôi tâm đắc nhất với bài giảng liên quan đến Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 hướng dẫn một số hoạt động của HĐND. Bởi thông qua chuyên đề này chúng tôi không còn “mơ hồ” trong vấn đề xác định thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp. Trước đây, Luật Tổ chức chính quyền địa phương không nói rõ thẩm quyền của Thường trực HĐND mà chỉ có Điều 104 trong Luật có quy định chức năng, nhiệm vụ của Thường trực, nhưng chủ yếu là nhiệm vụ giải quyết các nội dung chuẩn bị kỳ họp, giải quyết mối quan hệ giữa các cơ quan; vấn đề giám sát… Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều 6 của Luật quy định: Thường trực HĐND là cơ quan thường trực của HĐND, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan có tính chuyên ngành như Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đất đai và trong các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành nó có quy định cụ thể thẩm quyền của Thường trực HĐND.

Qua bài giảng, chúng tôi đã phân biệt được rạch ròi hai nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND theo Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14. Thứ nhất, đã chỉ rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND thì HĐND phải quyết định và khi quyết định các vấn đề đó phải tổ chức các kỳ họp bất thường để thực hiện giải quyết mà không ủy quyền cho Thường trực HĐND nữa. Thứ hai, những văn bản quy định của pháp luật chuyên ngành thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND thì Thường trực HĐND hoàn toàn có quyền quyết định hoặc cho ý kiến trong các nội dung có liên quan của pháp luật. Đây là những quy định rõ ràng giúp cho Thường trực HĐND các tỉnh thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình giữa hai kỳ họp.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Kim Động VŨ THỊ CHANH: Không thể “bình chân như vại”

Hội nghị lần này là dịp để các đại biểu tiếp cận và học hỏi rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng xung quanh việc thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của mình. Đây là điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND, đặc biệt là đại biểu chuyên trách. Với phương pháp truyền giảng rất cô đọng, ngắn gọn và lồng ghép nhiều kinh nghiệm đã giúp các đại biểu có thêm kiến thức, nhất là về lĩnh vực bảo vệ môi trường, cập nhật những điểm mới trong Luật Đất đai, hiểu rõ được nhiệm vụ, chức năng của Thường trực HĐND tỉnh.

Đặc biệt, tôi đã hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và tác động tích cực của chỉ số PCI đối với sự phát triển của tỉnh, hiểu vai trò của chỉ số PCI trong hoạt động giám sát của HĐND và cá nhân đại biểu HĐND. Để từ đó, xem PCI là công cụ hữu hiệu để sử dụng thực hiện chức năng quyết định và giám sát của mình. Đồng thời, các chỉ số thành phần của PCI cũng là cơ sở để chúng tôi xem xét, đánh giá việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp của địa phương.

Từ thực tiễn quy chiếu chỉ số PCI của Hưng Yên với các tỉnh, tôi cho rằng những đại biểu dân cử không thể “bình chân như vại” với kết quả này được nữa mà cần sớm sử dụng PCI trong các hoạt động thực tiễn của mình như thảo luận, giám sát, chất vấn... Tôi cũng mong rằng, để PCI thực sự được sử dụng rộng rãi trong hoạt động của HĐND, cần có cơ chế thông tin kết quả PCI rộng mở hơn để đại biểu dễ tiếp cận và tiếp tục tập huấn cho đại biểu HĐND kỹ năng tiếp cận, khai thác, sử dụng chỉ số PCI trong hoạt động giám sát và quyết định tại địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Văn Lâm ĐỖ THẾ PHÚC: Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình

2/3 chặng đường của nhiệm kỳ hoạt động của HĐND đã đi qua, ghi đậm dấu ấn của HĐND các cấp là vai trò trách nhiệm của các đại biểu ngày càng nâng cao, góp phần tích cực trong việc nâng cao vị thế của cơ quan dân cử, củng cố niềm tin bền chặt trong lòng cử tri. Kết quả này một phần nhờ sự quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động cho các đại biểu của Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên từ đầu nhiệm từ đến nay.

Tại hội nghị tập huấn năm 2019, tôi đánh giá cao 4 chuyên đề có tính chất chuyên sâu này. Thông qua các Báo cáo viên giàu kinh nghiêm đã trang bị cho chúng tôi rất nhiều kiến thức thiết thực, cụ thể, để chúng tôi có thể hiểu tường tận cách thức để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và ý thức rõ đươc được trách nhiệm của mình đến đâu trong các vấn đề “nóng”, nhạy cảm của địa phương như môi trường, đất đai. Để từ sau hội nghị, chúng tôi có thể tự tin nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực của địa phương. Đồng thời, sẽ sâu sát, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kịp thời những kiến nghị của người dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân.

BÁCH HỢP thực hiện