Nhịp cầu

Nhiều chính sách nông nghiệp phát huy hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Giai đoạn 2016 - 2019, HĐND tỉnh Long An đã ban hành 11 nghị quyết về các chính sách phát triển nông nghiệp - nông thôn, ngoài cụ thể hóa các quy định của Trung ương, HĐND tỉnh còn ban hành một số chính sách đặc thù nhằm tăng cường, đẩy mạnh cũng như hỗ trợ đầu tư phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh.

Quá trình triển khai, công tác phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh và địa phương thực hiện khá tốt. Nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả cao đã tạo sức lan tỏa và ủng hộ của người dân, nhiều hộ dân sau khi tham quan học tập đã tự đầu tư xây dựng. Công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và giám sát bảo đảm an toàn được tăng cường; việc xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, nhiều hợp đồng cung ứng sản phẩm sạch cho các nhà phân phối trong và ngoài tỉnh được thực hiện góp phần tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; huy động, lồng ghép các nguồn vốn triển khai chính sách…

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát mới đây, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Long An đã thắng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nhất là thị trường tiêu thụ nông sản chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp; số doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn ít; doanh nghiệp chưa có nhiều hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong khâu sơ chế, chế biến để nâng cao năng suất sản xuất; nguồn lực đối ứng của người dân vẫn hạn chế…

Thực tế giám sát cho thấy, bên cạnh việc một số cơ chế, chính sách chậm được triển khai thực hiện, nhiều chính sách đã phát huy hiệu quả thiết thực nên được kiến nghị tiếp tục cho triển khai thực hiện. Đơn cử, chính sách hỗ trợ mô hình đầu tư xây dựng ao lắng trong nuôi tôm nước lợ (được áp dụng từ năm 2015 và hết hiệu lực trong năm 2020) đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về tầm quan trọng của ao lắng trong nuôi tôm, tăng giá trị so với nuôi truyền thống. Vì vậy, các ngành đề xuất HĐND tỉnh cho phép kéo dài đến năm 2025, nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển con tôm theo hướng công nghệ cao. Hay đối với Đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 được triển khai trên 3 cây 1 con (cây lúa, thanh long, rau, con bò) đã mang lại nhiều hiệu quả cho ngành nông nghiệp, các ngành thống nhất đề xuất tiếp tục thực hiện Đề án cho giai đoạn tới, trong đó xem xét bổ sung thêm đối tượng là cây chanh, con tôm.

Thực tế trên cho thấy, bên cạnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các chính sách đang còn hiệu lực; nghiên cứu những chính sách mới, việc tiếp tục cho triển khai những chính sách đã phát huy hiệu quả thiết thực không chỉ đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cử tri và nhân dân mà còn góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển nông nghiệp - nông thôn theo hướng bền vững.

KIỀU BẢO

Video New - Đại biểu - cử tri