Nhanh chóng hoàn thiện kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

Xem với cỡ chữ
Ngày 14.8, Tổ giúp việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã họp cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và kết quả rà soát văn bản của các Nhóm rà soát văn bản. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Tổ phó thường trực Phan Chí Hiếu chủ trì cuộc họp.
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Đồng Ngọc Ba đã trình bày dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác tại cuộc họp Tổ công tác ngày 31.7.2020, các bộ, cơ quan ngang bộ, các nhóm rà soát của Tổ công tác đã khẩn trương hoàn thiện kết quả rà soát văn bản. Tính đến nay, Bộ Tư pháp đã nhận được kết quả rà soát của 11 nhóm và gần 20 bộ, cơ quan ngang bộ. Kết quả rà soát văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, nhóm rà soát đã chỉ ra cụ thể các nội dung có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tế. Trên cơ sở đó, Cơ quan thường trực Tổ công tác đã cập nhật, chỉnh lý dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị các bộ, ngành chưa gửi Báo cáo cần nhanh chóng gửi Báo cáo để Tổ công tác tiến hành tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; các thành viên Tổ công tác cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, tiếp tục có sự phối hợp, trao đổi tại Tổ để bảo đảm chất lượng, tiến độ của việc rà soát cũng như Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ.

Tin và ảnh: Phạm Hải