Hải Phòng:

Nhân rộng hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật  

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Lê Khắc Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được chỉ đạo triển khai thực hiện, từng bước nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Trong quá trình triển khai, Ban Chỉ đạo Đề án thành phố đã nghiên cứu, biên soạn hơn 7.120 tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cấp hơn 1.540 đầu sách cho các đơn vị cơ sở và địa phương phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở. Hiện nay, cơ bản các xã, phường, thị trấn biên giới đã thành lập câu lạc bộ tư vấn pháp luật; xây dựng ngăn sách, tủ sách pháp luật phục vụ kịp thời nhu cầu tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, nhân dân…

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn Biên đội tuần tra kiểm soát, giám sát hoạt động nghề cá tại khu vực 2 Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ và chống buôn lậu, gian lận thương mại trên vùng biển Hải Phòng; tổ chức tuyên truyền cho 21 tàu với 111 ngư dân nước ngoài, xua đuổi 58 tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, bắt giữ 1 phương tiện vận chuyển 4.291 lít dầu DO, bán đấu giá bổ sung công quỹ 57.928.500 đồng. Tình hình chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân 6 tháng đầu năm tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái; an ninh nông thôn ở các xã, phường biên giới ổn định; quần chúng tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo của Tổ quốc.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế như công tác phối hợp giữa các cơ quan, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án chưa chặt chẽ; việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gặp khó khăn do đặc thù sinh hoạt, cuộc sống của cán bộ, nhân dân vùng biên, hải đảo; nội dung, biện pháp tuyên truyền có nơi chưa đổi mới, chưa phù hợp với từng đối tượng, nên hiệu quả chưa cao. 

6 tháng cuối năm, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án yêu cầu tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân biên giới biển, hải đảo và ngư dân không khai thác hải sản thuộc vùng biển nước ngoài; nhân rộng các hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ra các xã, phường, thị trấn biên giới hải đảo; tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Đề án năm 2019 và triển khai năm 2020; duy trì sinh hoạt “Ngày pháp luật” ở các đồn Biên phòng, đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển và các xã, phường, thị trấn vùng biên giới biển đảo nghiêm túc; thông qua các hoạt động văn nghệ Bộ đội Biên phòng để phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân…

Bùi Linh