Tọa đàm “Ngành Dầu khí trong tầm nhìn mới về Chiến lược biển”

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã làm thay da đổi thịt vùng đất của Thanh Hóa 

Xem với cỡ chữ

Có thể nói, vai trò của ngành Dầu khí rất quan trọng với sự phát triển kinh tế đất nước. Đó là ngành kinh tế mũi nhọn, bảo đảm an ninh năng lượng, đóng góp quan trong ngân sách, góp phần tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền đất nước. Bên cạnh đó, ngành Dầu khí cũng góp phần  giải quyết các vấn đề của xã hội, đảm bảo việc làm ổn định, bền vững thu nhập cao. Đi đôi với đó còn là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tại Thanh Hóa, vùng Nghi Sơn đã thay đổi nhờ vào sự phát triển khu công nghiệp từ xi măng, dầu khí.

Nhớ lại khi còn làm Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, “cứ đến mùa giáp hạt là đi cứu đói cho vùng Nghi Sơn”. Vậy nhưng, từ khi Nghi Sơn được quy hoạch với dự án lọc hóa dầu đã góp phần đặt nền móng cho phát triển kinh tế vùng, chuyện cứu đói lùi vào quá vãng. Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã làm thay da đổi thịt vùng đất của Thanh Hóa, thay đổi kinh tế -xã hội của địa phương, tác động đến đời sống của từng người dân. Nghi Sơn đã trở thành vùng công nghiệp phát triển với lực lượng lao động có chất lượng.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi
Đinh Loan lược ghi