Ngoại giao Nghị viện Burkina Faso: Cấp tiến và hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Bên cạnh chức năng chính là thông qua luật, ngân sách, giám sát cơ quan hành pháp, Nghị viện Burkina Faso còn có những đóng góp lớn trong lĩnh vực ngoại giao...

      Chánh văn phòng Chủ tịch Nghị viện Seydou Zagré cho rằng nền ngoại giao nghị viện của Burkina Faso được thể hiện qua hoạt động tích cực của các nghị sỹ trên trường quốc tế, thông qua quan hệ giữa Quốc hội Burkina Faso với các tổ chức liên nghị viện khu vực và thế giới. Ngoại giao nghị viện đã giúp củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, an ninh trên thế giới. Cựu Chủ tịch Nghị viện Mélégué Maurice Traoré thì cho rằng nền ngoại giao nghị viện của Burkina Faso hoạt động khá cấp tiến và hiệu quả với phong cách đối thoại trực tiếp, thẳng thắn, cởi mở và không né tránh bất kỳ vấn đề nào.
      Nếu trước kia, Quốc hội Burkina Faso chỉ tham gia hoạt động ngoại giao trong một số trường hợp đặc biệt như tuyên bố chiến tranh, thông qua việc gửi quân sang nước ngoài, thì ngày nay, Quốc hội đã thúc đẩy nền ngoại giao nghị viện theo hai hướng đa phương và song phương.
      Trong quan hệ song phương, Quốc hội Burkina Faso đã thành lập các nhóm nghị sỹ hữu nghị phụ trách quan hệ với nghị viện của các nước châu Phi, Châu Âu, châu Á, châu Mỹ. Bên cạnh đó, Quốc hội còn thành lập Ủy ban Điều hành gồm 8 nhóm làm việc, giúp Quốc hội tham gia và đóng góp một cách tích cực vào đời sống nghị viện thế giới. Quốc hội Burkina Faso đã thường xuyên tổ chức các chuyến công du tới nghị viện các nước khác, đón tiếp các đoàn cấp cao nước ngoài và thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo về quan hệ hợp tác liên nghị viện.
      Trong quan hệ đa phương, Quốc hội Burkina Faso đã gia nhập nhiều tổ chức nghị viện của châu Phi cũng như quốc tế, trong đó quan trọng nhất là Liên minh Nghị viện thế giới, Liên minh Nghị viện châu Phi, Liên minh Nghị viện cộng đồng Pháp ngữ... Hoạt động ngoại giao đa phương còn mở rộng sang các mạng tổ chức nghị viện được thành lập để thúc đẩy hợp tác nhằm giải quyết những vấn đề trong xã hội như dân số, môi trường, HIV/AIDS, nhà ở...
      Từ ngày 9-15.9.2001, thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso đã trở thành "thủ đô" của các cơ quan lập pháp thông qua việc tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 106 của Liên minh Nghị viện thế giới. Thành công của hội nghị đánh dấu một bước phát triển quan trọng đối với nền dân chủ non trẻ của Burkina Faso, giúp đất nước Tây Phi cải thiện hình ảnh trong mắt bạn bè quốc tế. Sau hội nghị của IPU, Burkina Faso tiếp tục tổ chức nhiều cuộc gặp lớn khác như Hội nghị Thượng đỉnh bất thường các nguyên thủ của Liên minh châu Phi,  Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của Cộng đồng Pháp ngữ...
      Trong xu thế toàn cầu hóa ngoại giao nghị viện Burkina Faso đã dần tự khẳng định thành công trên trường quốc tế, nó cộng sinh chặt chẽ với chính sách đối ngoại của Chính phủ và hỗ trợ cho chính sách này.

Hồng Quang