Nghệ An: Bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính 

Xem với cỡ chữ
Đây là nhận định được đưa ra tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính do Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý làm Trưởng đoàn với UBND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chiều 30.10.

Sử dụng phần mềm ứng dụng giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND TP Vinh Trần Ngọc Tú cho biết: Công tác cải cách hành chính ảnh hưởng lớn đến sự phát triển chung của địa phương. Vì vậy, TP.Vinh đặc biệt quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo công tác này quyết liệt, nhất là chỉ đạo các phường, xã thực hiện tốt năm Cải cách hành chính 2019.

Năm 2019, thành phố Vinh đã tăng cường một số biện pháp trong quản lý giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, việc giao nhận hồ sơ giữa các đơn vị phối hợp nếu để xảy ra trễ thời hạn phải có văn bản giải trình kèm theo lời xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả; tăng cường kiểm tra nâng cao chất lượng đầu vào của hồ sơ TTHC nên giảm tỷ lệ hồ sơ trả bổ sung.

Thành phố cũng triển khai việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của công dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với việc cung cấp dịch vụ công, dịch vụ sự nghiệp công.

Nằm trong số 7 đơn vị và địa phương được tỉnh Nghệ An chọn làm điểm về cải cách hành chính trong năm 2018, thành phố Vinh là đơn vị duy nhất thuộc cấp huyện, thị xã, thành phố. Xác định đây là cơ hội, là nhân tố quan trọng để tạo ra sự thông thoáng và thuận lợi cho sự phát triển nên ban lãnh đạo thành phố Vinh chỉ đạo rất quyết liệt. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và các giải pháp thực hiện cho từng hạng mục và bộ phận cụ thể. Kết quả năm 2018 thông qua việc khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thành phố đạt tỷ lệ 97%; của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường, xã đạt tỷ lệ 94,3%.

Năm 2019 là năm cải cách hành chính của tỉnh Nghệ An nên việc cải cách hành chính càng được TP Vinh triệt để thực hiện. Ngày 03/1/2019 UBND thành phố ban hành quyết định số 10/QĐ-UBND về danh mục quy phạm pháp luật, ngày 17/4/2019 ban hành quyết định số 2135QĐ-UBND về điều chỉnh danh mục quy phạm pháp luật năm 2019. Tiến hành tổng rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành trước ngày 31/12/2018 gồm 138 văn bản trong đó có 64 quyết định, 20 nghị quyết và 54 chỉ thị.

Đặc biệt, thành phố đã có nhiều sáng kiến trong công tác cải cách hành chính như: đưa vào sử dụng phần mềm ứng dụng giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai (Vland), giảm thời gian xử lý cho cán bộ, đẩy nhanh thời giải quyết hồ sơ cho công dân; công dân sẽ nắm được hồ sơ của mình đang ở đâu, đồng thời công khai minh bạch tiến trình giải quyết.


Chiều 30/10, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính do đồng chí Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND thành phố Vinh. Ảnh: Lê Thanh

Điểm nghẽn của công tác cải cách hành chính là ở cán bộ thực hiện

Qua kiểm tra tại các phòng chuyên môn và các phường, xã ở TP.Vinh, đoàn kiểm tra nêu rõ: vẫn còn nhiều thủ tục hành chính chậm thời gian, quy trình công bố thủ tục hành chính chưa thống nhất giữa các phường, xã; một số TTHC còn thừa thành phần hồ sơ.

Theo ông Trần Ngọc Tú cho rằng: Điểm nghẽn của công tác cải cách hành chính là ở cán bộ thực hiện. Chất lượng, hiệu quả công việc bắt nguồn từ kỷ luật, kỷ cương, hành chính. Vì vậy, nếu thực hiện tốt vấn đề tạo nề nếp, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức thì việc phục vụ người dân sẽ tốt hơn. Thành phố cũng quyết tâm để khắc phục các tồn tại này.

Đoàn kiểm tra đánh giá, so với như cầu giải quyết TTHC hiện nay ở thành phố so với các huyện thì bộ phận một cửa UBND TP Vinh quá tải, cần được nâng cấp để hoàn thiện hơn, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân; mức độ sử dụng hộp thư điện tử công vụ thấp...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính, để tạo thông thoáng hơn nữa thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý đề nghị, thời gian tới TP Vinh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, năm 2019 thành phố tiến hành sửa đổi quy chế làm việc của UBND thành phố và các đơn vị phường xã phù hợp với tình hình thực tiễn và phát huy được nguyên tắc tập trung dân chủ, tính năng động sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với kiểm tra, thanh tra giám sát, xử lý nghiêm đối với số cán bộ chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hành chính. 

Xuân Tùng