Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi  

Xem với cỡ chữ
Chiều 18.11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo cho biết vừa ban hành 2 văn bản điều chỉnh giảm lãi suất có hiệu lực kể từ ngày 19.11.2019:

Cụ thể, Quyết định số 2415/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VNĐ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng quy định: Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 1%/năm xuống 0,8%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5,5%/năm xuống 5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 6%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Quyết định số 2416/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế quy định:  lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao giảm từ 6,5%/năm xuống 6%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 7,5%/năm xuống 7%/năm.

Động thái này, theo NHNN, là nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng về phấn đấu giảm lãi suất cho vay và căn cứ trên cơ sở diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, ngoại hối. NHNN cho biết, từ đầu năm đến nay, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tăng trưởng kinh tế quý 3 đạt 7,31%, lạm phát được kiểm soát dưới mục tiêu 4% đề ra từ đầu năm.

H. Lan