Ngăn chặn tình trạng xâm nhập trái phép Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà 

Xem với cỡ chữ
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hỏa tốc gửi các sở, ngành liên quan và UBND huyện Lạc Dương về việc kiểm tra, ngăn chặn tình trạng người dân xâm nhập vào Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Theo đó, giao Công an tỉnh chỉ đạo, bố trí lực lượng theo dõi, nắm tình hình cụ thể; phối hợp chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng tuyên truyền, vận động người dân không vi phạm pháp luật, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định; kịp thời áp dụng các biện pháp để ngăn chặn, xử lý tình hình hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, xử lý. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp, hỗ trợ Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà trong việc vận động, tuyên truyền, ngăn chặn, xử lý các vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng; đặc biệt là công tác quản lý động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Yêu cầu UBND huyện Lạc Dương và Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà giao các phòng ban, đơn vị liên quan phối hợp UBND các xã, thị trấn vận động nhân dân trở về nơi cư trú, ổn định sản xuất; không tụ tập xâm nhập trái phép vào lâm phần quản lý của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà; tập trung lực lượng chủ động kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng trên.

Hải Thanh