Góc nhìn

Ngăn chặn tẩu tán tài sản 

Xem với cỡ chữ
Để Luật Phòng, chống tham nhũng sớm đi vào cuộc sống, Thanh tra Chính phủ đang được giao chủ trì soạn thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Mục đích của kiểm soát tài sản, thu nhập là nhằm giúp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền biết rõ tình trạng và biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Qua đó, phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác quản lý cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản. Theo đó, dự thảo nghị định quy định cụ thể 10 tài sản, thu nhập buộc người có chức vụ, quyền hạn phải kê khai. Đó là: Quyền sử dụng đất; quyền sở hữu, sử dụng đối với nhà ở, công trình xây dựng; tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tiền gồm: tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên; cổ phiếu, trái phiếu, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị của các loại giấy tờ có giá từ 50 triệu đồng trở lên; tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tài sản ở nước ngoài; tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, tài khoản khác ở nước ngoài có thể thực hiện các giao dịch bằng tiền, tài sản; tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai.

Ngoài ra, để bảo đảm tính khách quan, minh bạch việc kê khai, dự thảo nghị định cũng quy định, cần công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Theo đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người có nghĩa vụ kê khai thường xuyên làm việc. Việc công khai được thực hiện chậm nhất 5 ngày kể từ ngày cơ quan, tổ chức đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao Bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền. Thời gian niêm yết bản kê khai là 30 ngày và phải bảo đảm an toàn, thuận tiện để mọi người trong cơ quan, tổ chức, đơn vị xem.

Không thể phủ nhận quá trình xử lý một số vụ án tham nhũng của chúng ta thời gian qua đã đạt được những kết quả khả quan khi thu hồi được số lượng lớn tài sản tham nhũng về cho nhà nước, trong đó vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG được đánh giá là một “điểm sáng”. Nhưng không ít trường hợp, tỷ lệ thu hồi tài sản rất thấp, bởi có thể trong quá trình xử lý, đối tượng đã tìm cách tẩu tán tài sản. Do đó, việc quy định kiểm soát tài sản, thu nhập có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng ngừa tham nhũng. Nếu tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được kiểm soát tốt sẽ giúp cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập nắm được việc chuyển hóa của thu nhập thành các dạng tài sản và các khoản chi tiêu dùng, chi đầu tư của cá nhân. Thông qua việc kiểm soát, cơ quan có thẩm quyền có thể xác định tổng thu nhập hợp pháp của cán bộ, công chức. Cùng với việc kết hợp các biện pháp về xác minh tài sản, thu nhập, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể kết luận về hành vi làm giàu bất chính của công chức, làm căn cứ để đấu tranh và loại bỏ hành vi tham nhũng.

Như vậy, việc định danh các tài sản, thu nhập buộc phải kê khai theo dự thảo nghị định sẽ giúp cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập nắm được biến động tài sản của người có chức vụ, qua đó ngăn ngừa, phát hiện sớm hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, để quy định này thực sự phát huy hiệu quả thì việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai bản kê khai cần được thực hiện đồng bộ bằng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập. Và cơ sở dữ liệu này phải được tích hợp với các hệ thống khác như tài khoản ở ngân hàng để cơ quan có thẩm quyền chủ động đối soát, kiểm tra khi cần thiết.

Dự thảo nghị định đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân công khai. Mong rằng, sẽ có nhiều ý kiến đóng góp hữu ích giúp cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện nghị định, để khi được ban hành, nghị định thực sự trở thành công cụ pháp lý quan trọng trong kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, góp phần phòng ngừa tham nhũng, cũng như ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng một cách hiệu quả.

Hà An