Nếu cứ đầu tư kiểu như hiện nay thì cử tri sẽ còn bức xúc... 

Xem với cỡ chữ
Tôi hoàn toàn ủng hộ các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm như báo cáo của Chính phủ. Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, phải hết sức kiên trì thực hiện chủ trương của Đảng và Nghị quyết của QH.

Đó là, tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý. Câu chuyện đặt ra bây giờ là làm thế nào để bảo đảm, duy trì được một tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý. Nếu lạm phát giảm sâu, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, các doanh nghiệp bị phá sản tiếp tục gia tăng thì điều hành kinh tế vĩ mô của chúng ta sẽ rất khó khăn và khó có thể giải quyết được bài toán về kinh tế, về xã hội. Điều hành của Chính phủ phải hài hòa giữa lạm phát và tăng trưởng. Hiện nay, Chính phủ đã trình QH gói giải pháp hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp trị giá 29 nghìn tỷ đồng nhưng tôi cho rằng, gói hỗ trợ này cũng chưa đủ mạnh. Bây giờ, hàng tồn kho của các doanh nghiệp nhiều như vậy, giải quyết thế nào? Lãi suất cho vay cao như thế giải quyết thế nào? Làm sao để kích cầu tiêu dùng, khơi thông các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nếu không có giải pháp ngay về những vấn đề này thì sẽ vẫn còn đình đốn, doanh nghiệp phá sản sẽ tăng, lao động thất nghiệp tăng và sẽ dẫn đến những xung đột xã hội...

Câu chuyện thứ hai là đầu tư công. Chính phủ lại vừa đề nghị QH xem xét, bổ sung thêm một số công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015. Tôi cho rằng, nhu cầu đầu tư là cực kỳ chính đáng và đúng đắn. Mà thực ra là công trình nào bây giờ chúng ta muốn bổ sung thì lý do cũng rất thuyết phục vì nước ta còn nhiều khó khăn. Vấn đề đặt ra là, có những cái chúng ta đang làm, chúng ta đã tuyên bố với nhân dân là sẽ tập trung hoàn thành nhưng thực tế, chúng ta vẫn chưa làm xong, vẫn để dang dở và lãng phí nguồn lực. Ví dụ như đoạn Quốc lộ 1 ở Thanh Hóa, chúng tôi đi tiếp xúc cử tri, cử tri đề nghị, thôi, đã đào lên rồi, không làm nữa thì đề nghị trả lại đường cũ cho dân đi. Tất nhiên, cử tri nói thế thì cũng là khó cho Chính phủ nhưng rõ ràng, những công trình như vậy, tại sao chúng ta không làm đi mà lại cứ muốn bổ sung thêm các công trình mới để làm gì? Hay đường Hà Nội – Ninh Bình, chúng ta tuyên bố đến tháng 6 năm nay là xong, nhưng đến giờ này, không có tiền đầu tư, vẫn tắc nghẽn. Chưa kể, chúng ta đào hào trước nhà dân, mưa xuống thì người dân chịu khổ thế nào? Một công trình được xác định là huyết mạch quốc gia mà chúng ta vẫn để nhức nhối như thế. Vì vậy, câu chuyện về đầu tư, tôi đề nghị phải kiên quyết, cái đang làm chưa làm xong thì không được bổ sung cái mới nữa. Nếu cứ đầu tư theo kiểu như hiện nay thì cử tri sẽ còn bức xúc. 

ĐBQH Lê Nam (Thanh Hóa)