Nét mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh Quảng Ninh 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục cải tiến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả TXCT của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh chủ động đổi mới hoạt động TXCT theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Thời gian qua, công tác TXCT của đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh được tiến hành thường xuyên và đạt những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều vấn đề đặt ra cần xem xét, cải tiến để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động này. Cụ thể, hoạt động TXCT của đại biểu HĐND tỉnh chủ yếu tập trung trước các kỳ họp. Các đại biểu mới thực hiện tiếp xúc với cử tri ở đơn vị bầu ra mình theo sự phân công của tổ đại biểu mà chưa tiếp xúc luân phiên ở các đơn vị bầu cử trên địa bàn nên tính đại diện chưa cao. Các cuộc tiếp xúc vẫn chưa thực sự sâu rộng; chương trình, thời gian, địa điểm tiếp xúc chưa được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, tham gia; thành phần hội nghị tiếp xúc chủ yếu vẫn là những đại cử tri, nhiều cử tri muốn tiếp xúc với đại biểu nhưng ít được tham dự. Vì vậy, việc thu thập các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri còn hạn chế, chủ yếu là những vấn đề chung chung, liên quan đến quyền lợi trực tiếp của người dân, những đề xuất, góp ý xây dựng chủ trương, chính sách của địa phương ít được đề cập.

Về hình thức, chủ yếu tiếp xúc chung theo các tổ đại biểu, chưa mở rộng tiếp xúc với cử tri nơi cư trú, nơi làm việc hoặc theo chuyên đề, theo nhóm đối tượng. Việc trực tiếp gặp gỡ, đối thoại để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề đại biểu quan tâm chưa được nhiều đại biểu thực hiện. Nội dung các cuộc tiếp xúc còn nghèo nàn; việc đối thoại, trao đổi giữa đại biểu với cử tri trong các cuộc tiếp xúc còn ít nên dễ dẫn đến nhàm chán, hình thức và không hiệu quả.

Sau các cuộc tiếp xúc, công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị có lúc, có nơi còn chậm, chưa đầy đủ. Việc giải quyết một số kiến nghị cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh thuộc trách nhiệm của một số cơ quan có thẩm quyền chưa được dứt điểm, thấu đáo... Có những vấn đề cử tri nêu đi nêu lại trong nhiều cuộc tiếp xúc nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng nên chưa đáp ứng được mong muốn của cử tri.

Tiếp tục cải tiến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả TXCT của đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh chủ động đổi mới hoạt động TXCT theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực. Trước hết, các tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ, UBND các huyện, thị, thành phố thống nhất thời gian và địa điểm TXCT, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, tham gia. Ngoài các thành phần theo quy định, mở rộng thành phần và số lượng cử tri tham dự phù hợp với điều kiện, quy mô của địa điểm tiếp xúc; phân công luân phiên các đại biểu trong tổ TXCT ở các đơn vị bầu cử khác nhau trên địa bàn.

Đa dạng các hình thức TXCT nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề hoặc trực tiếp gặp gỡ để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề đại biểu quan tâm. Khuyến khích cá nhân đại biểu TXCT hoặc tổ chức tiếp xúc theo nhóm. Nội dung tiếp xúc cần được chuẩn bị chu đáo. Những nơi tiếp xúc có nhiều ý kiến cá nhân thì đại biểu dành thời gian lắng nghe, tăng cường đối thoại, làm rõ và tiếp thu để chuyển đến cơ quan có trách nhiệm yêu cầu giải quyết. 

Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được nâng cao chất lượng; chủ động rà soát những ý kiến cử tri kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc trước đã được các cấp chính quyền, các ngành giải quyết để báo cáo với cử tri; những kiến nghị cử tri nhiều địa phương quan tâm nhưng chưa được giải quyết, hoặc giải quyết nhưng chưa thoả đáng thì tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp HĐND tỉnh để tiếp tục đôn đốc thực hiện; trường hợp cần thiết có thể đưa vào nội dung chất vấn, yêu cầu các ngành chức năng giải trình ngay tại kỳ họp.

Một nét mới mang tính đột phá nhằm tăng cường trách nhiệm giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền được thực hiện có hiệu quả, đó là: giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì tổ chức Hội nghị về công tác giải quyết một số kiến nghị cử tri nhiều địa phương quan tâm gửi đến kỳ họp trước (do Thường trực HĐND lựa chọn nội dung), mời UBND tỉnh và các ngành, các địa phương liên quan dự, báo cáo kết quả giải quyết. Tại hội nghị, Thường trực, các ban HĐND tỉnh đã trao đổi, thảo luận, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan liên quan đối với những kiến nghị chưa được giải quyết, chậm giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để và yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo, có lộ trình giải quyết dứt điểm. Toàn bộ nội dung Hội nghị được Đài PTTH tỉnh ghi hình và phát trên chuyên mục “Đại biểu HĐND với cử tri”, đồng thời chuyển tải thông tin trên Báo Quảng Ninh, cổng thông tin điện tử của tỉnh để cử tri theo dõi, nắm bắt.

Công tác thông tin, tuyên truyền là cầu nối giữa đại biểu dân cử với cử tri nên được đặc biệt quan tâm. Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin của tỉnh trước, trong, sau kỳ họp; đồng thời giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng nhiều tin chuyên sâu dưới dạng các phóng sự phát trên chuyên mục “Đại biểu HĐND với cử tri” để cử tri theo dõi, nắm bắt.

Những hạn chế trong hoạt động TXCT là một trong những nguyên nhân làm giảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả TXCT đang là công việc thiết thực trong hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Ninh. Để hoạt động TXCT mang lại hiệu quả thiết thực nhất, đại biểu dân cử tích cực đối thoại, phân tích làm rõ và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời giám sát đến cùng các cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết. Chỉ có vậy, đại biểu dân cử mới hoàn thành trách nhiệm với cử tri.

Nguyễn Thị Ngân