Ý kiến

Nên bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu 

Xem với cỡ chữ
Về phạm vi điều chỉnh, quy định đối tượng hộ kinh doanh vào dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tại Điều 1, Điều 2 của Chương VIIa, tôi thống nhất với quan điểm cần phải luật hóa quy định, chế định, nhằm củng cố vị trí, địa vị pháp lý của hộ kinh doanh, phù hợp với xu thế phát triển của các loại hình kinh doanh phổ biến ở nước ta hiện nay cũng như chủ trương phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu của Đảng và Nhà nước.

Ảnh: Quang Khánh

Nhìn ở góc độ kỹ thuật lập pháp, tôi cho rằng việc xây dựng một đạo luật riêng quy định về hộ kinh doanh sẽ phù hợp hơn với việc dự thảo Luật Doanh nghiệp đưa thành một chương quy định về hộ kinh doanh. Trên cơ sở đó, tôi thống nhất với loại ý kiến thứ hai, đó là đề nghị không quy định nội dung về hộ kinh doanh vào dự thảo Luật này mà xem xét ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh. Vì ngoài các lý do như báo cáo giải trình, thẩm định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu, tôi thấy, thực tế hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp. Các quy định về hộ kinh doanh trong dự thảo Luật mới chỉ tập trung ở quy định thủ tục đăng ký kinh doanh, quyền và nghĩa vụ chung của hộ kinh doanh, chưa quy định cụ thể về địa vị pháp lý, hình thức, cơ cấu hoạt động của hộ kinh doanh. Vì vậy, khi những khía cạnh pháp lý liên quan đến quản lý hoạt động của hộ kinh doanh chưa được nghiên cứu, đánh giá đầy đủ để xây dựng những chế định chặt chẽ, vững chắc, toàn diện, thì việc đưa quy định này vào dự thảo Luật có thể ảnh hưởng tới tính ổn định, bền vững của Luật Doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ luật Dân sự 2015 đã không còn quy định về hộ kinh doanh và không có ghi nhận loại hình này là một chủ thể trong giao dịch dân sự, do đó nếu đưa hộ kinh doanh vào đối tượng, phạm vi áp dụng của Luật Doanh nghiệp đồng nghĩa sẽ phải sửa đổi và bổ sung một số luật khác.

Về thông báo mẫu dấu và con dấu của doanh nghiệp, tôi đề xuất phương án thứ nhất, theo đó bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh như phương án Chính phủ đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tám. Lý do, như trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu, là bởi, thủ tục thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ là thủ tục hành chính, không phải thủ tục xin phép sử dụng con dấu. Việc bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu giảm bớt thủ tục hành chính, giảm rủi ro trong giao dịch dân sự và giao dịch với cơ quan nhà nước; góp phần cắt giảm chi phí gia nhập thị trường, nâng xếp hạng về môi trường kinh doanh của quốc gia. Và trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, doanh nghiệp có thể chủ động ứng dụng các phương tiện khoa học, công nghệ (chữ ký điện tử hoặc công nghệ blockchain...).

Ngoài các lý do nêu trên, tôi thấy còn có lý do sau: Ngân hàng Thế giới đánh giá, việc bắt buộc thông báo mẫu dấu là một loại thủ tục hành chính có tác động tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp tới xếp hạng và chỉ số khởi nghiệp kinh doanh. Như vậy, việc loại bỏ thủ tục này có thể giúp cải thiện thứ hạng về môi trường kinh doanh của quốc gia. Việc này cũng giúp thay đổi tư duy của người kinh doanh về tính bắt buộc của con dấu khi tham gia hoạt động thương mại.

ĐBQH Lê Minh Chuẩn (Quảng Ninh)
Nguyễn Vũ ghi