Nhịp cầu

Nâng tỷ lệ hài lòng về tiêu chí bảo vệ môi trường 

Xem với cỡ chữ
Khi lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tiêu chí bảo vệ môi trường hiện đang có tỷ lệ hài lòng tương đối thấp. Do đó, cử tri các địa phương đề nghị tỉnh có giải pháp lựa chọn công nghệ xử lý rác thải tại vùng nông thôn, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện chỉ số hài lòng của người dân về tiêu chí này.

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khóa XVI, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Việc thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới được tỉnh rất quan tâm. Để khắc phục, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, duy trì hiệu quả bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, Sở đã tham mưu tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Về thu gom, xử lý rác thải, đơn vị đã phối hợp với các địa phương thành lập tổ vệ sinh môi trường, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp môi trường bảo đảm thu gom rác thải tại 100% số thôn, khu dân cư; triển khai thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt hằng ngày tại 13 xã, thị trấn của huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Văn Giang. Bên cạnh đó, quy hoạch, xây dựng 329 bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh, 145 điểm tập kết rác thải quy mô thôn, xã cơ bản bảo đảm mỗi thôn, xã có điểm tập kết, bãi chôn lấp rác thải tập trung… Đặc biệt, hỗ trợ thiết bị, chế phẩm vi sinh để phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại chỗ cho 112.820 hộ gia đình tại 154/161 xã, phường, thị trấn, góp phần giảm thiểu lượng rác thải phải vận chuyển, xử lý...

Về xử lý nước thải, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thí điểm xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ Johkasou của Nhật Bản tại huyện Văn Lâm và Văn Giang; mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ, cụm hộ gia đình tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động và đang lựa chọn vị trí nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn tỉnh; tham mưu tỉnh Đề án thu gom, xử lý nước thải nông thôn giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Sở cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các hộ gia đình phân loại, xử lý rác thải hiệu quả, nhân rộng phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại các hộ gia đình; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ vệ sinh môi trường, tiếp tục nghiên cứu thành lập hợp tác xã dịch vụ môi trường; tăng cường quản lý, vận hành các bãi chôn lấp, điểm tập kết rác thải trên địa bàn; kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đổ, đốt rác thải không đúng nơi quy định…

Đông đảo cử tri mong muốn những giải pháp ngành chức năng đưa ra tiếp tục được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức cũng như sự hài lòng của người dân về tiêu chí bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung triển khai Đề án thu gom nước thải sinh hoạt của các khu dân cư nông thôn; đẩy mạnh nhân rộng các lò đốt rác tại các địa phương để hoàn thành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cũng như rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

BẢO TRÂM