Nâng cao vai trò của đại biểu dân cử  

Xem với cỡ chữ
Bên cạnh đánh giá cao những kinh nghiệm, cách làm hay được nhiều địa phương chia sẻ, trao đổi với phóng viên bên lề hội nghị, các đại biểu cho rằng, “Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND là vai trò tích cực của đại biểu HĐND. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, mỗi đại biểu HĐND cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của mình, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân”.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh NGUYỄN XUÂN THU: Phát huy trí tuệ, trách nhiệm người đại biểu

Tôi đánh giá cao những cách làm hay, sáng tạo mà các địa phương đã chia sẻ tại hội nghị. Đây là bài học kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn hoạt động của HĐND, tạo cơ hội để các địa phương học hỏi lẫn nhau. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh, tôi đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và năng lực của đại biểu HĐND, nhất là đại biểu chuyên trách; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Thứ hai, tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho các đại biểu dân cử cấp huyện, xã. Không chỉ quan tâm đến bồi dưỡng kỹ năng hoạt động mà cần bao gồm cả những kiến thức trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. Thứ ba, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Muốn vậy, các đại biểu HĐND cần bám sát thực tiễn, phát hiện đúng và trúng vấn đề, phản ánh kịp thời các kiến nghị của cử tri, thảo luận dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đưa ra các giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ ban đầu. Thứ tư, bảo đảm chế độ, chính sách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đại biểu HĐND, hướng đến tính chuyên nghiệp, hiệu quả.

Thời gian của nhiệm kỳ này không còn nhiều, do đó, bên cạnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương cần chủ động thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng cán bộ để giới thiệu tham gia HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Khóa XII của Đảng.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Tài VŨ MINH HIẾU: Trau dồi thêm kinh nghiệm quý

Tôi cho rằng chủ đề mà Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn thảo luận chuyên đề lần này rất hay và có ý nghĩa thiết thực trong hoạt động của HĐND các cấp. Tại hội nghị, nhiều cách làm hay, sáng tạo được các địa phương bạn chia sẻ, từ kinh nghiệm thẩm tra, chất vấn, giám sát… đến việc đánh giá, chấm điểm đại biểu HĐND, làm sao để ngày càng nâng cao vị thế, vai trò của đại biểu dân cử. Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế cũng như khó khăn cần khắc phục trong hoạt động của HĐND các cấp. Qua đó, Thường trực HĐND cấp huyện sẽ tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, áp dụng những cách làm phù hợp vào thực tiễn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Kể từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, vị thế và vai trò của HĐND các cấp ngày càng được nâng cao. Theo đó, khối lượng công việc của đại biểu HĐND ngày càng lớn và trách nhiệm càng nặng nề. Dù hoạt động của HĐND huyện và các xã, thị trấn đã có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, tôi cho rằng, việc tiếp tục trau dồi, học tập thêm kỹ năng, kinh nghiệm hay trong hoạt động HĐND; đồng thời, tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh, phối hợp chặt chẽ hơn với các Ban của HĐND tỉnh sẽ giúp hoạt động HĐND các cấp huyện Lương Tài ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Từ Sơn NGUYỄN THỊ LỆ TUYẾT: Chú trọng vai trò dẫn dắt của Thường trực HĐND

Tôi đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các huyện, thị xã, thành phố tại hội nghị. Trên cơ sở thực tiễn, từng đơn vị đã đưa ra được những sáng kiến, giải pháp hay mà mỗi địa phương đều có thể tham khảo, học tập và vận dụng.

Đối với thị xã Từ Sơn, chúng tôi cũng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đại biểu cũng như chất lượng hoạt động HĐND, trong đó, chú trọng việc nêu cao vai trò dẫn dắt của Thường trực HĐND. Bởi, với từng công việc cụ thể của đại biểu, các tổ đại biểu nếu có định hướng, kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể thì sẽ bảo đảm đúng quy định và đạt được hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, ngoài hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho các đại biểu HĐND huyện, xã tại tỉnh, thị xã Từ Sơn cũng tổ chức hoạt động tập huấn thông qua các hội nghị chuyên đề sau giám sát để trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung còn vướng mắc. Đây như một hình thức tập huấn để thông qua đó, đại biểu HĐND từ huyện đến xã có dịp học tập kinh nghiệm, rút ra bài học để tự chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng, góp phần làm tốt hơn nhiệm vụ đại biểu của mình.

TRẦN TÂM ghi; Ảnh: T. Tâm