Nhịp cầu

Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường 

Xem với cỡ chữ
Những năm gần đây, cùng với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, vấn đề bảo đảm chất lượng môi trường ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc đang là bài toán nan giải. Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường còn hạn chế, tình trạng xả thải rác còn diễn ra ở nhiều khu vực. Do đó, các cấp, các ngành của huyện cần tích cực vào cuộc; đặc biệt, cần ý thức chung tay bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư.

Tại xã An Hòa (huyện Tam Dương) hiện mỗi ngày có trên 50 tấn rác thải, chất thải các loại. Tuy nhiên, phương pháp xử lý rác thải của địa phương chỉ mang tính tạm thời khiến lượng rác thải, chất thải trên địa bàn ngày một nhiều. Hầu hết, các bãi rác thải tập trung của xã luôn trong tình quá tải, không còn khả năng tiếp nhận. Các thành viên trong tổ vệ sinh môi trường xã cho biết: Hiện, việc thu gom rác trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do một số người dân xã lân cận ý thức chưa cao, thường xuyên vứt rác thải, xác động vật gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, nhiều khu dân cư chưa có hệ thống tiêu thoát nước thải tập trung; tình trạng người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y không đúng cách dẫn đến ô nhiễm nguồn nước, ách tắc dòng chảy kênh mương.

Theo đại diện UBND huyện, thực tế các nguồn gây ô nhiễm môi trường ở Tam Dương gồm các bãi tập kết rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt. Kết quả quan trắc cho thấy, 13/13 mẫu quan trắc tại các ao hồ, kênh mương, sông suối đều có các chỉ tiêu vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt. Trong đó, thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn nhiều nhất là vi khuẩn và nitrit. Các nguồn thải này chủ yếu chưa qua xử lý hoặc chưa được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường, nhất là đối với các cơ sở chăn nuôi, nước thải sinh hoạt.

Không chỉ ở khu dân cư, hệ thống hạ tầng về thu gom, xử lý chất thải tập trung tại cụm, khu công nghiệp trên địa bàn huyện vẫn chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Toàn huyện có 41 bãi tập kết, khu xử lý rác thải sinh hoạt, trong đó, có 2 lò đốt rác và 39 bãi tập kết rác tạm thời. Tuy nhiên, đến nay, nhiều bãi tập kết rác đã đầy không còn khả năng tiếp nhận, có 2 bãi tập kết đã đóng cửa. Tại khu tập kết, việc xử lý rác chỉ được thực hiện theo phương pháp thủ công là chôn lấp nên khu vực xung quanh bãi tập kết rác bốc mùi hôi thối, phát sinh nhiều côn trùng, ruồi, muỗi ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Để khắc phục tình trạng này, Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Mười cho biết: Huyện tiếp tục chỉ đạo và tổ chức triển khai các quy định của Luật Bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường. Theo đó, đề nghị các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn huy động sự tham gia của các tổ chức, cộng đồng dân cư và gia đình, cá nhân vào công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, yêu cầu các xã tổ chức lại đội ngũ thu gom rác thải phù hợp, hiệu quả; xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các bãi tập kết rác thải, tiến tới đóng cửa các bãi tập kết tạm thời gây ô nhiễm; triển khai việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, giao chỉ tiêu thu cho từng xã, thị trấn. Đặc biệt, huyện sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thiết nghĩ, để giải quyết vấn đề về rác thải, ô nhiễm môi trường, bên cạnh quyết tâm của cả hệ thống chính trị, ý thức tự giác của người dân để giữ gìn cho một môi trường xanh sạch đẹp đóng vai trò rất quan trọng. 

XUÂN VIỆT