Nâng cao năng lực cán bộ để xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại 

Xem với cỡ chữ
Đó là một trong những đề xuất được đưa ra tại Hội thảo quốc tế “Đào tạo nhân lực cho nền công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và hội nhập quốc tế” do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và Viện Quản trị Chandler, Singapore tổ chức ngày 6.12 tại Hà Nội.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, PSG.TS. Nguyễn Bá Chiến khẳng định, nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất của tổ chức, quyết định sự thành bại của tổ chức, là chìa khóa để giải quyết các vấn đề của tổ chức. Đầu tư vào nguồn nhân lực là đầu tư cho phát triển. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của từng cơ quan nhà nước mà còn ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của nền công vụ quốc gia, tác động tới hiệu quả quản trị quốc gia. Kết quả công việc, năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức phản ánh rõ nét nhất hiệu quả hoạt động của nền công vụ, hiệu quả của hoạt động điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ. Vì vậy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nâng cao chất lượng hoạt động động công vụ. Nhà nước Việt Nam xác định, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài nên phải thực hiện thường xuyên để nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm sáng rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh hội nhập và xây dựng nền hành chính phục vụ đối với Việt Nam. Các tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học đến Singapore, Italia, Pháp,... đã chia sẻ kinh nghiệm hết sức quý báu trong đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho nền công vụ. Qua đó đã gợi mở, định hướng nhiều nội dung quan trọng cho các nhà khoa học, nhà quản lý thực tiễn tại Việt Nam tiếp tục tham mưu cho các cơ quan quản lý, các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo hoàn thiện nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Hội thảo khoa học quốc tế nằm trong nỗ lực chung nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và hội nhập quốc tế, góp phần cải cách hành chính. Thông qua Hội thảo sẽ cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để giúp Bộ Nội vụ tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền trong việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Tin và ảnh: Bảo Hân