Bảo hiểm xã hội Đồng Nai

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật  

Xem với cỡ chữ
Để tổ chức quản lý quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm quyền lợi cho người dân, vừa qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng Quỹ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh”.

Đối tượng tham gia BHYT tăng

Năm 2018, BHXH cấp huyện tổ chức 149 hội nghị và BHXH tỉnh phối hợp với các sở ngành tổ chức 54 hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến các tầng lớp nhân dân (chú trọng đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình và tham gia BHXH tự nguyện). Phát hành các ấn phẩm tuyên truyền do BHXH Việt Nam cung cấp. Phối hợp tuyên truyền với các cơ quan, tạp chí, báo ở Trung ương và địa phương. Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh  được duy trì, kịp thời đưa gần 1.000 tin, bài phản ánh hoạt động của ngành.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Đồng Nai, năm 2018, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) toàn tỉnh là 2.495.822 người. Trong đó, số người có thẻ BHYT là 2.491.110 người (tăng 103.573 người so với năm 2017); tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 84,6%, cao hơn 2,3% so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao (82,3%); tăng 0,1% so với chỉ tiêu của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao (84,5%).

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 18.695,77 tỷ (đạt 100,4% so với Kế hoạch); trong đó thu BHYT là 3.842,3 tỷ đồng. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 349,771 tỷ đồng (trong đó nợ BHYT là 19,393 tỷ đồng) bằng 1,46% so với số phải thu, giảm 0,01% so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ do BHXH Việt Nam giao. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng phối hợp với Chi cục thuế của tỉnh  rà soát và khai thác khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 1.108 doanh nghiệp với 12.061 lao động tăng mới.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Phòng Giám định BHYT Lê Thị Tứ cho biết, để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tới người dân và người lao động trên địa bàn.

Đồng thời, theo bà Tứ, BHXH tỉnh cũng đã thường xuyên rà soát đối tượng chưa tham gia BHXH, BHYT và chỉ đạo BHXH cấp huyện tham mưu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng ban liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám sát địa phương, đơn vị để kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; nâng cao trách nhiệm và yêu cầu Giám đốc BHXH các huyện, thành phố báo cáo BHXH tỉnh hàng tuần về công tác phát triển đối tượng.

Bảo đảm quyền lợi của nhân dân

Để tổ chức quản lý Quỹ BHYT chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm quyền lợi cho nhân dân, năm 2018, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp cùng Sở Y tế cùng các đơn vị có liên quan trong việc triển khai các văn bản, quy định mới liên quan đến chính sách BHYT thực hiện giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đầy đủ, kịp thời cho trên 7,17 triệu lượt người với số tiền trên 2.864.303 triệu đồng (tăng 7,8% về số lượt và tăng 10,8% về chi phí so với năm 2017). Tỷ lệ sử dụng dự toán được giao là 111% (dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018 tại Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 2.3.2018 là 2.582.546 triệu đồng). Quỹ  khám, chữa bệnh BHYT được cân đối và dự kiến kết dư trên 528 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả như vậy, BHXH tỉnh thường xuyên báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại địa phương. Tham mưu đưa các chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT, tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH, BHTN đã được đưa vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, là tiêu chí xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Năm 2018, BHXH tỉnh đã tham mưu 3 cuộc họp quan trọng. Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp chuyên đề về nợ BHXH, UBND tỉnh tổ chức 2 cuộc họp: về phát triển đối tượng, về nợ BHXH.

Bên cạnh đó, thực hiện triển khai thi hành văn bản liên quan đến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN của Trung ương, BHXH tỉnh Đồng Nai đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành (31 văn bản năm 2018).

Đặc biệt, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh đối tượng thụ hưởng chính sách BHYT từ nguồn kinh phí kết dư quỹ BHYT đến các đối tượng là đảng viên có Huy hiệu 30 năm tuổi đảng trở lên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi từ 70 - 79 tuổi, người thuộc hộ gia đình dân tộc thiểu số, học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số học tập tại Trường Cao đẳng nghề số 8.

Nguyễn Thúy