Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri

Bài 1: Hầu hết kiến nghị đủ điều kiện đã được giải quyết 

Xem với cỡ chữ
Các cuộc TXCT của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang đều thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân với nhiều ý kiến, kiến nghị có tính xây dựng cao; tương tác giữa cử tri và đại biểu cởi mở, dân chủ, công khai. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị đều được tiếp thu, giải trình, trao đổi tại chỗ. 100% ý kiến, kiến nghị được xem xét, giải quyết, trả lời; hầu hết kiến nghị có đủ điều kiện, cơ sở để giải quyết đều đã được giải quyết xong hoàn toàn... Từ kiến nghị của cử tri, nhiều vấn đề đã được xem xét, nghiên cứu, trở thành cơ sở ban hành các chính sách, biện pháp đặc thù mang lại hiệu quả cao…

Linh hoạt trong bố trí các điểm tiếp xúc

TXCT và liên hệ với cử tri là một nhiệm vụ, hoạt động quan trọng của đại biểu HĐND. Làm tốt công tác TXCT có ý nghĩa rất lớn đổi với việc bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, hoạt động TXCT của đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang có nhiều đổi mới, luôn được tiến hành chặt chẽ và hiệu quả. Theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu phân công 2 - 3 đại biểu cho một điểm TXCT. Trong mỗi đợt, một đại biểu tham gia TXCT tại một đến hai điểm. Trước kỳ họp, điểm TXCT được bố trí tại thôn, tổ dân phố để nắm bắt những ý kiến của cử tri trực tiếp tại cơ sở; thành phần tham dự là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã; cử tri của thôn, tổ dân phố sở tại và một số thôn, tổ dân phố lân cận.

Sau kỳ họp, điểm TXCT được bố trí tại trung tâm xã để tuyên truyền, báo cáo kết quả kỳ họp, các nghị quyết đã được thông qua tới đông đảo cử tri là đầu mối, cầu nối tuyên truyền đến nhân dân; thành phần là lãnh đạo, công chức xã, phường, thị trấn, bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng các tổ dân phố, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, viên chức trường học, trạm y tế… trên địa bàn. Lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng, ban của huyện, thành phố tham gia và trực tiếp giải đáp, trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền ngay tại hội nghị TXCT.

Tác động tích cực đến công tác quản lý

Nhìn chung, các cuộc TXCT đều thu hút được sự quan tâm của nhân dân; cử tri tham dự đa dạng về thành phần, nghiêm túc, có nhiều ý kiến, kiến nghị với tính xây dựng cao; tương tác giữa cử tri và đại biểu cởi mở, dân chủ, công khai, hiểu biết lẫn nhau. Bình quân tại mỗi cuộc TXCT có từ 7 - 10 cử tri phát biểu, có điểm tới gần 20 ý kiến. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được tiếp thu, giải trình, trao đổi tại chỗ, sau đó được tổng hợp đầy đủ báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh để chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời. Qua các cuộc giám sát cho thấy, 100% các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến đã được UBND và cơ quan chức năng các cấp xem xét, giải quyết, trả lời; hầu hết các kiến nghị có đủ điều kiện, cơ sở để giải quyết (chiếm khoảng 30 đến 40% tổng số ý kiến, kiến nghị) đều đã được giải quyết xong hoàn toàn trong hạn định; số còn lại chưa giải quyết được ngay do chưa có nguồn lực hoặc chưa có chính sách, quy định, các cơ quan chức năng đều có báo cáo và trả lời rõ đến cử tri.

Hoạt động TXCT, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri có tác động tích cực đến công tác quản lý nhà nước và việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Từ kiến nghị của cử tri, nhiều vấn đề đã được cấp ủy, chính quyền xem xét, nghiên cứu, trở thành cơ sở để ban hành các chính sách, biện pháp đặc thù mang lại hiệu quả cao trong huy động, khai thác các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa, dịch vụ, đầu tư hạ tầng; ban hành các quy định chặt chẽ, hiệu quả hơn trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai, khoáng sản; bảo đảm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhiều kiến nghị cụ thể liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công dân như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết chế độ chính sách… đã được ngành chức năng, các cấp thẩm quyền kịp thời xem xét, giải quyết thỏa đáng. Từ đó, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao vai trò của đại biểu HĐND và của cơ quan dân cử địa phương.

LINH NGUYỄN