Nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo - Truyền thông ngành Dầu khí 

Xem với cỡ chữ
Với hệ thống truyền thông đa kênh, đa dạng, đa tương tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh, thông tin thông suốt về mọi mặt hoạt động của Tập đoàn; cũng như tạo ra hiệu ứng tích cực trong dư luận xã hội, động viên, cổ vũ người lao động Dầu khí hăng hái thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phát triển công tác tuyên giáo

Trong 45 năm qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã xây dựng và phát triển, trở thành trụ cột của nền kinh tế đất nước. Hiện nay, với hệ thống cơ sở vật chất công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, đến công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí… hoạt động của Tập đoàn luôn tác động toàn diện, rõ nét đối với nhiều lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ của đất nước, đặc biệt là ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại ở nhiều địa phương.

Đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, công tác chính trị, tư tưởng, tuyên giáo, truyền thông luôn được coi trọng. Kho tư liệu lịch sử truyền thống đồ sộ, những thước phim, những hình ảnh, những bài ca, những áng văn thơ hào sảng, nhân văn được lưu lại ngày nay là minh chứng, là tinh hoa văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, cổ vũ khích lệ lòng yêu nước, yêu nghề, nhiệt huyết dấn thân cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ kỹ sư, công nhân viên ngành Dầu khí.

Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, thực hiện kết luận của Ban Bí thư, năm 2008 các tổ chức Đảng Dầu khí trực thuộc các địa phương được hợp nhất, hình thành Đảng bộ toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (mô hình Đảng bộ toàn ngành), theo đó Ban Tuyên giáo đảng ủy Tập đoàn chính thức được thành lập.

Liên tục trong 10 năm (2008 - 2018), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình là tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo hướng dẫn chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và yêu cầu của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn về công tác tuyên giáo, truyền thông.

Tri ân các lãnh đạo Ban Tuyên giáo đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam các thời kỳ
Tri ân các lãnh đạo Ban Tuyên giáo đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam các thời kỳ

Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13.2.2017 của Ban Bí thư, Đảng ủy Tập đoàn chủ động hình thành nghị quyết để triển khai Hội đồng thành viên của ban Điều hành chính thức thành lập các ban xây dựng đảng hợp nhất với ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Từ chủ trương này, ngày 1.10.2018, Ban Truyền thông và văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn chính thức ra đời và đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo Đảng ủy và một số bộ phận, lĩnh vực chuyên môn.

“Sau hợp nhất, công tác tuyên giáo không vì thế mà hạn chế, ngược lại còn có điều kiện để phát triển hơn, gắn bó hơn giữa công tác xây dựng Đảng được hóa thân trong đời sống của doanh nghiệp thông qua các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng cũng như nhiệm vụ của doanh nghiệp trong lĩnh vực tuyên truyền” - đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho hay.

Nhằm khẳng định vai trò của công tác truyền thông, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước là nhiệm vụ quan trọng của công tác truyền thông hiện nay, ngày 15.5.2019, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục ban hành Nghị quyết 281/NQ-ĐU về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp.

Hệ thống truyền thông đa kênh, đa dạng

Đến thời điểm hiện tại, ngành dầu khí có 4 cơ quan báo chí gồm Tạp chí Năng lượng Mới, Tạp chí điện tử PetroTimes (trước đây là báo Năng lượng Mới và báo điện tử PetroTimes), Tạp chí Dầu khí, Tạp chí Công đoàn Dầu khí với trên 40 nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp. Toàn hệ thống có 14 bản tin, chuyên san và 97 trang tin điện tử, website nội bộ với hơn 100 lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên làm công tác truyền thông.

Các nhà báo thăm và làm việc tại nhà máy xử lý khí Cà Mau
Các nhà báo thăm và làm việc tại nhà máy xử lý khí Cà Mau

Chia sẻ về lĩnh vực này, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho hay, với hệ thống truyền thông đa kênh, đa dạng, đa tương tác đã hàng ngày, hàng giờ hoạt động mạnh mẽ hiệu quả; chủ động tận dụng, khai thác triệt để các công cụ thiết bị kỹ thuật số, tính năng tương tác của mạng xã hội, tạo nên bức tranh toàn cảnh, thông tin thông suốt về mọi mặt hoạt động của Tập đoàn; góp phần tạo ra hiệu ứng tích cực trong dư luận xã hội, động viên, cổ vũ người lao động Dầu khí hăng hái thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Bên cạnh đó, hệ thống truyền thông của ngành đã xử lý kịp thời, hạn chế tác động tâm lý, ảnh hưởng xấu từ những thông tin chưa chính xác về ngành, góp phần làm tốt công tác xử lý sự cố, khủng hoảng truyền thông.

“Hệ thống tuyên giáo truyền thông toàn Tập đoàn đang tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, khả năng dự báo để kịp thời có phương án, kịch bản xử lý khủng hoảng truyền thông cũng như cải tiến và đổi mới phương pháp thông tin tuyên truyền nhằm tạo dư luận xã hội tích cực, góp phần đẩy nhanh việc tháo gỡ cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho Tập đoàn vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển” - lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho hay.

Để thực hiện tốt những nhóm nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo, truyền thông được đặt ra, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn cùng các cơ quan báo chí trong ngành và bộ máy cán bộ truyền thông tại các đơn vị đã và đang tiếp tục quán triệt chủ trương, thống nhất nhận thức về vai trò và ý nghĩa của công tác truyền thông, kiện toàn mô hình quản trị về truyền thông và văn hóa doanh nghiệp ở Công ty mẹ và các đơn vị thành viên nhằm tận dụng, phát huy tối đa mọi nguồn lực triển khai các kế hoạch tuyên truyền lâu dài và kế hoạch trước mắt trong năm 2020.

Vân Phi