Nâng cao chất lượng phiên thảo luận tại tổ đại biểu HĐND

Bài cuối: Bảo đảm kiến nghị được tiếp thu, chấn chỉnh kịp thời 

Xem với cỡ chữ
Bên cạnh bố trí cơ cấu hợp lý số lượng đại biểu HĐND các cấp theo hướng giảm đại biểu kiêm nhiệm, tăng đại biểu chuyên trách để kịp thời điều chỉnh cơ cấu đại biểu các Tổ, tạo điều kiện cho Tổ đại biểu hoàn thành nhiệm vụ, Thường trực HĐND cần có quy định, biện pháp chế tài cụ thể bảo đảm các ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND được tiếp thu, chấn chỉnh kịp thời, tránh tình trạng nhắc đi nhắc lại nhiều lần như hiện nay...

Lựa chọn vấn đề bức xúc dư luận quan tâm

Xác định hoạt động của Tổ đại biểu là yếu tố quan trọng đối với thành công của các kỳ họp cũng như chất lượng hoạt động chung của HĐND tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ và được sự phân công của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước đơn thị thành phố Đồng Xoài đã xây dựng các phương hướng, giải pháp đồng bộ với mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung. Các nhiệm vụ của tổ: TXCT (trước sau các kỳ họp, tiếp xúc chéo, tiếp xúc chuyên đề), tham gia các các kỳ họp, tiếp công dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam, chính quyền các cấp, với nhân dân để bảo đảm hiệu quả các nhiệm vụ của tổ những năm qua đạt chất lượng cao.

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước họp tổ thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình và dự
thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khóa IX.
Ảnh: Phương Lâm

Một trong các nội dung trọng tâm trong hoạt động của Tổ đại biểu là tổ chức các phiên họp và thảo luận tổ, góp phần giải quyết các vấn đề kiến nghị, bức xúc của cử tri, điều chỉnh kịp thời những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt góp ý xây dựng các nghị quyết của các kỳ họp sát đúng với thực tiễn địa phương. Do đó, để hoạt động thảo luận của Tổ đại biểu HĐND thật sự hiệu quả, tại các cuộc họp tổ, thường được phân công họp cùng Tổ đại biểu số 5 (huyện Chơn Thành) đã được tổ chức, tập trung các phương pháp, cách làm để mang lại hiệu quả cao nhất.

Trước tiên là việc chọn vấn đề thảo luận. Đây là yếu tố hết sức quan trọng, đại biểu, Tổ đại biểu HĐND trên cơ sở định hướng của Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đại biểu am hiểu, thường là vấn đề bức xúc được cử tri và dư luận quan tâm tại đơn vị bầu cử cũng như nội dung dự thảo của các nghị quyết trình tại các kỳ họp. Trong chọn đối tượng trả lời, ngoài sự chuẩn bị, nghiên cứu của các đại biểu, một số đại biểu liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của nội dung thảo luận được lựa chọn mời trả lời các vấn đề được nêu tại phiên họp tổ. Thuận lợi của Tổ đại biểu số 1, số 5 trong họp tổ là các đại biểu là lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các địa phương, là thành viên UBND tỉnh hoặc đứng đầu cơ quan cấp tỉnh - những đơn vị trực tiếp xây dựng dự thảo nghị quyết nên trong các cuộc họp, các vấn đề được nêu luôn được trao đổi hoặc được tiếp thu, trả lời thỏa đáng. Bên cạnh đó, nội dung và các câu hỏi thảo luận được nêu lên ngắn gọn, đủ thông tin, có địa chỉ cụ thể để các ngành chức năng xem xét giải quyết, trả lời.

Tăng số đại biểu chuyên trách

Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động hiện nay cho thấy, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND đang tồn tại những bất cập từ quy định của pháp luật làm cho chất lượng, hiệu quả chưa cao và chưa bảo đảm đúng thực chất. Hiện nay, thành viên Tổ đại biểu HĐND chủ yếu kiêm nhiệm và làm việc tại nhiều cơ quan, địa phương khác nhau nên chưa sắp xếp tham gia đủ các cuộc họp, các cuộc TXCT để có thông tin tham gia thảo luận tổ hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc giải quyết những kiến nghị của Tổ đại biểu chưa được các cơ quan chức năng tiếp thu, chấn chỉnh kịp thời mà phải qua đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần mới được thực hiện. Trong khi đó, hệ thống pháp luật hiện hành lại chưa có một biện pháp chế tài hoặc cơ chế hữu hiệu nào để quy trách nhiệm và xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chậm trễ hoặc cố ý trì hoãn việc giải quyết, tiếp thu, điều chỉnh theo đúng những kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND các cấp tại phiên họp tổ chuyển đến.

Thực tế trên cho thấy, để hoạt động thảo luận của Tổ đại biểu HĐND đi vào thực chất và hiệu quả, bên cạnh tiếp tục phát huy và nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, nhiệt tình, dành thời gian cho hoạt động của HĐND của đại biểu HĐND bảo đảm theo đúng thời gian quy định nhằm nắm bắt kịp thời các thông tin và giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri, thành viên tổ, UBMTTQ và các cấp chính quyền địa phương để tham gia ý kiến thảo luận tại các phiên họp; Tổ trưởng, các đại biểu HĐND học tập, nghiên cứu để có khả năng tốt hơn trong tổng hợp, phân tích, kết nối, khơi gợi vấn đề và xử lý các tình huống… Cần có cơ cấu hợp lý số lượng đại biểu HĐND các cấp theo hướng giảm số đại biểu kiêm nhiệm và tăng số lượng đại biểu chuyên trách. Việc này vừa tạo điều kiện để đại biểu HĐND toàn tâm, toàn ý tập trung cho nhiệm vụ của người đại biểu; vừa là giải pháp khắc phục hiệu quả tình trạng e ngại, nể nang trong thực hiện chức năng của đại biểu HĐND, đặc biệt là giám sát tại kỳ họp thông qua việc chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn. Đồng thời, kịp thời điều chỉnh cơ cấu số đại biểu các tổ tạo điều kiện cho tổ hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND có quy định, biện pháp chế tài cụ thể bảo đảm các ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp thu, chấn chỉnh kịp thời, tránh tình trạng nhắc đi nhắc lại nhiều lần như hiện nay. Cùng với đó, cần có cơ chế biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

LÊ PHƯỚC