Nam Định: Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ 9.

Qua thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh, các ý kiến giải trình tại phiên thẩm tra, kết quả xem xét trực tiếp việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cho thấy: Kết quả giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, đã có 32/65 nội dung được UBND tỉnh trả lời, 20/65 nội dung UBND có kế hoạch và tiếp tục giải quyết; 10/65 nội dung thuộc trách nhiệm giải quyết của các bộ, ngành Trung ương… Các đại biểu thảo luận đề nghị làm rõ các vấn đề, như: Việc kiểm tra, sử dụng đất của doanh nghiệp tư nhân Việt Long tại địa bàn xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường; triển khai thực hiện việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố; tu bổ tuyến đê biển Hải Hậu; kiến nghị đầu tư hoàn thành tuyến đường T3 Vĩnh Giang… Các đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh cần làm rõ thêm một số nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chung chung.

TRẦN HẢI