Ngành Dầu khí Việt Nam

Nắm bắt thời cơ, không ngừng phát triển 

Xem với cỡ chữ
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, định hướng đúng đắn, động viên kịp thời của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm sâu sát và tạo điều kiện hỗ trợ tích cực từ phía các bộ, ngành và địa phương, trải qua 58 năm hình thành và phát triển, ngành dầu khí đã vượt mọi khó khăn, thách thức, phát huy tổng hợp tiềm năng, nguồn lực, chung sức đồng lòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đóng góp lớn cho nền kinh tế

Theo đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), đến nay, ngành dầu khí đã khai thác được gần 400 triệu tấn dầu và 150 tỷ m3 khí, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho sản xuất 170 tỷ kWh điện (chiếm khoảng 15% tổng công suất lắp đặt và 30% tổng sản lượng điện cả nước). Bên cạnh đó, PVN đã sản xuất khoảng 55 triệu tấn sản phẩm xăng dầu (chiếm 33% tổng nhu cầu cả nước).

Ngay cả trong giai đoạn khó khăn, thách thức nhất của ngành công nghiệp dầu khí, Tập đoàn và các doanh nghiệp trong ngành dầu khí vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo đó, PVN đã xây dựng được hệ thống công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí đến phát triển công nghiệp khí - điện - chế biến và dịch vụ dầu khí, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng đất nước. Cụ thể, PVN đã thực hiện thành công và đưa vào vận hành 3 cụm dự án/dự án trọng điểm quốc gia về ầu khí, đó là Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau; Cụm Khí - Điện - Đạm Đông Nam Bộ và dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Bên cạnh đó, tập đoàn đã và đang triển khai thực hiện 62 hợp đồng dầu khí trong nước (phủ hầu hết diện tích vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của thềm lục địa Việt Nam). Với việc triển khai 11 hợp đồng dầu khí ở nước ngoài tại 9 quốc gia/vùng lãnh thổ, PVN cũng là tập đoàn tiên phong trong hợp tác, hội nhập quốc tế và mở rộng đầu tư ra nước ngoài. Hàng năm, lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí đóng góp khoảng 36% tổng doanh thu, 60,5% tổng nộp ngân sách nhà nước của toàn Tập đoàn.

PVN hiện đang vận hành 5 hệ thống đường ống dẫn khí lớn, hàng năm cung cấp gần 9 - 11 tỷ m3 khí, đáp ứng sản xuất khoảng 35% sản lượng điện quốc gia, 70% sản lượng đạm và 70 - 80% khí cho các hộ tiêu thụ dân dụng của cả nước. Đối với lĩnh vực chế biến dầu khí, PVN cũng đang vận hành thương mại các công trình trọng điểm dầu khí như Nhà máy Lọc dầu (NLMD) Dung Quất, các Nhà máy sản xuất phân đạm Phú Mỹ và Cà Mau, Liên hợp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn… Hàng năm, lĩnh vực chế biến dầu khí đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu, 13% nộp ngân sách nhà nước của toàn tập đoàn. Mặt khác, PVN cũng vận hành 7 nhà máy điện với tổng công suất lắp đặt đạt 4.214MW, chiếm 12% tổng công suất các nhà máy điện của cả nước. PVN cùng là nhà sản xuất điện khí lớn nhất của đất nước với quy mô công suất các nhà máy nhiệt điện khí đạt 2.700MW.


10 tháng năm 2019, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 627,7 nghìn tỷ đồng
Nguồn: ITN

Nỗ lực thực hiện chỉ tiêu

Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động; căng thẳng thương mại cũng như biến động địa chính trị tại nhiều khu vực tác động tiêu cực đến bức tranh kinh tế toàn cầu cũng như trong nước, ngay từ đầu năm 2019, lãnh đạo PVN đã xác định phải nâng cao hiệu quả công tác quản trị, quyết liệt trong điều hành, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước giao.

Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tính đến 31.10, tập đoàn đã về đích trước 4 chỉ tiêu kế hoạch năm. Trong đó, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 13 triệu tấn quy dầu, vượt 4% so với kế hoạch năm (kế hoạch năm 10 - 15 triệu tấn quy dầu), cao hơn 1 triệu tấn quy dầu so với thực hiện năm 2018 (kế hoạch năm 12 triệu tấn quy dầu). Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 627,7 nghìn tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch năm (kế hoạch năm 612,2 nghìn tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 26,5 nghìn tỷ đồng, vượt 7,3% kế hoạch năm (kế hoạch năm 24,7 nghìn tỷ đồng), nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn đạt 87,5 nghìn tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm.

Sản xuất điện tháng 10 ước đạt 2,09 tỷ kWh, vượt 5,1% kế hoạch 10 tháng và bằng 85,9% kế hoạch năm. Sản xuất đạm lũy kế 10 tháng ước đạt 1,261 triệu tấn, vượt 8,1% kế hoạch 10 tháng và bằng 87,2% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu lũy kế 10 tháng ước đạt 9,9 triệu tấn, vượt 5,5% kế hoạch 10 tháng và bằng 87,2% kế hoạch năm.

Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, thoái vốn, cổ phần hóa các đơn vị thành viên đều thực hiện đúng theo chủ trương được phê duyệt. Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai theo kế hoạch đề ra; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết.

Đối với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 của tập đoàn, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, cần nâng cao công tác quản trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết tạo nên sức mạnh tổng hợp vì sự phát triển chung, tập trung xử lý các dự án khó khăn, đẩy mạnh tiến độ các dự án đang triển khai. Đặc biệt, phải thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực khích lệ tinh thần lao động của người lao động, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.