Mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên sẽ tăng 1 triệu đồng/tháng 

Xem với cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1656/QĐ-TTg, điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh sinh viên (HSSV). Theo đó, từ ngày 1.12.2019, mức cho vay tối đa đối với mối HSSV là 2,5 triệu đồng/tháng. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 15.6.2017 thì mức cho vay này tăng thêm 1 triệu đồng/tháng/HSSV.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn cho vay, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai thực hiện Chương trình sau năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành, trong phạm vi tăng trưởng kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm; tự cân đối nguồn vốn thực hiện từ nay đến năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tính đến ngày 31.10.2019, chương trình tín dụng HSSV có hoàn cảnh khó khăn có dư nợ đạt trên 10.978 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng dư nợ với hơn 401.000 khách hàng còn dư nợ. Đây là chương trình tín dụng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc cả về kinh tế, chính trị và xã hội, tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, của cộng đồng xã hội, sự gắn kết giữa kinh tế với xã hội trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Bình Nhi