Mong muốn trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính đều được chữa và điều trị kịp thời