Mỗi xã, phường một sản phẩm 

Xem với cỡ chữ
Thực tế quá trình thực hiện xây dựng NTM cho thấy, để phát triển nông thôn bền vững, vấn đề quan trọng hàng đầu là tổ chức phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Do đó, việc triển khai chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) nhằm phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị gia tăng đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương, là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng NTM bền vững.

Năm 2013, Quảng Ninh là địa phương tiên phong triển khai chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) với mục tiêu phát triển các tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm có lợi thế địa phương; thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất”; tăng thu nhập cho người dân. Ngay khi bắt tay triển khai, từ tỉnh đến các địa phương đã chủ động thành lập Ban Điều hành OCOP; triển khai các dự án phát triển sản xuất, tổ chức hội thi đánh giá và phân hạng sản phẩm; tổ chức thi thiết kế logo, bao bì sản phẩm; quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống trung tâm và điểm bán hàng OCOP trên địa bàn; đăng ký bảo hộ cho 28 sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh…


Gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm OCOP tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng NTM Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020

Đến nay, 10 huyện, thị xã, thành phố có xã vùng đồng bằng và xã thuộc khu vực I có tổng số 127/148 doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất tham gia chương trình OCOP, chiếm 85,8% toàn tỉnh. Có 311/402 sản phẩm tham gia chương trình OCOP, chiếm 77,4% toàn tỉnh. Trong đó, 117/138 sản phẩm đạt sao, chiếm 84,8% toàn tỉnh (7 sản phấm 5 sao, 47 sản phẩm 4 sao và 63 sản phẩm 3 sao). Tại 9 huyện, thành phố có xã vùng miền núi, bãi ngang ven biển và hải đảo đến thời điểm này đã có 90/148 doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất tham gia chương trình OCOP, chiếm 60,8% toàn tỉnh; 259/402 sản phẩm tham gia chương trình OCOP, chiếm 64,4% toàn tỉnh. Trong đó có 77/138 sản phẩm đạt sao, chiếm 55,8% toàn tỉnh (2 sản phẩm 5 sao, 26 sản phẩm 4 sao và 49 sản phẩm 3 sao).

Với những kết quả thời gian vừa qua, OCOP Quảng Ninh thực sự là một chương trình hiệu quả trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn và đô thị của địa phương. Đồng thời, đóng góp tích cực, hiệu quả vào chương trình xây dựng NTM của tỉnh. Đây cũng là mục tiêu chung của tỉnh trong tiến trình xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp hiện đại vào năm 2020 theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

PHONG NAM