Chính sách và cuộc sống

Mạnh mẽ, quyết liệt hơn! 

Xem với cỡ chữ
Những ngày tháng 9 lịch sử này, lòng dân cả nước dậy lên niềm tin về sự đi lên của đất nước với những đổi thay kỳ diệu. Đó chính là nền móng vững chắc khẳng định sự nhất quán trong tư duy và chiến lược để hướng đến một quốc gia thịnh vượng, hùng cường! Nền móng ấy chính là điểm tựa vững vàng làm bệ phóng cho những bứt phá mới của kinh tế - xã hội!

Những gì đã làm tốt phải làm tốt hơn. Những gì chưa làm được tiếp tục làm. Nhìn thẳng và nói thẳng chính là tư duy hành động mà Đảng ta đang quyết tâm chỉ đạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đã thẳng thắn: Có những vụ tham nhũng, hối lộ tới vài triệu USD. Chỉ hơn 3 năm của nhiệm kỳ này, Đảng đã xử lý kỷ luật hơn 70 cán bộ cấp chiến lược, đủ thấy quyết tâm lập lại kỷ cương, phép nước quyết liệt thế nào. Như cựu lãnh đạo chủ chốt của Đà Nẵng với đại gia Vũ “nhôm” mà khuynh đảo rất lớn, gây thất thoát tài sản nhà nước tới gần 20.000 tỷ đồng. Là vụ mua bán AVG mà cả hai cựu Bộ trưởng Bộ TT - TT và cả loạt lãnh đạo Mobifone đều vướng vòng lao lý. Khi những vụ tham nhũng lớn phơi bày ra ánh sáng, thêm hay cuộc chiến chống tham nhũng và thao túng quyền lực càng phải thực thi quyết liệt hơn.
Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã cận kề càng thấy việc chỉnh đốn làm trong sạch đội ngũ của Đảng phải thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt hơn.

Dứt khoát không để lọt những người cơ hội vào quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Dứt khoát tình trạng chạy chức, chạy ghế, chạy luân chuyển, chạy quy hoạch, chạy phiếu tín nhiệm, chạy phiếu bầu sẽ không có“đất” để “diễn”. Minh bạch, dân chủ và khách quan trong giới thiệu, thẩm định các ứng viên cho Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đang được Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm rất khoa học, công phu, thận trọng và chặt chẽ.

Thực tế với nhiều vấn đề nóng bỏng càng cần những giải pháp và cách làm khoa học, sáng tạo. Trí tuệ không đâu khác nằm ở trong dân. Sáng tạo đâu khác đều ở trong dân. Càng thấy thông điệp nhất quán của Đảng: Gần dân, thấu lòng dân, biết lắng nghe dân, chính là quyết sách sáng láng trong điều hành một quốc gia. Nhìn thẳng và nói thẳng, Đảng ta không chỉ nhìn nhận thành công, thành tựu, mà đã nhìn ra cả những yếu kém. Để những cán bộ được trao trọng trách lớn, nay phải xử lý kỷ luật không thể không suy nghĩ. Rõ ràng công tác tổ chức chọn người còn khe hở. Rõ ràng việc kiểm tra, giám sát quyền lực nơi này, chỗ kia còn lỏng.

Mổ xẻ từ những vụ đại án đã xét xử và tới đây sẽ đưa ra xét xử, càng thấy Đảng không bao giờ chùn tay, cuộc chiến chống tham nhũng và thao túng quyền lực không bao giờ chùng xuống. Đó chính là quyết tâm chỉ đạo không có “vùng cấm”, không trừ bất cứ một ai dù ở vị trí nào. Hơn hết phải tuyên chiến chống tham nhũng ngay cả trong đội quân và các cơ quan phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra của các bộ, ngành.

Khát vọng của người dân cả nước là lò lửa chống tham nhũng quyền uy sẽ càng rực cháy. Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội XIII của Đảng phải chọn cho được những “công bộc” thật sự trong sạch, liêm chính và tài năng để gánh vác việc dân, việc nước!

Đăng Quang