"Lưới an sinh" bảo vệ người dân 

Xem với cỡ chữ
Với những kết quả đã đạt được trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, có thể khẳng định, chính sách BHXH, BHYT đã thực sự trở thành những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, là "lưới an sinh" bảo vệ người dân. Trong 6 tháng cuối năm, BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia một cách bền vững.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, tốc độ phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đã đạt kết quả đầy ấn tượng, tiếp tục khẳng định BHXH là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Theo đó, hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện có sự tăng trưởng vượt bậc với 574 nghìn người; riêng trong năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được của cả 11 năm trước cộng lại.

Sau gần 6 năm triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), công tác tổ chức thực hiện chính sách BHYT cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Hiện, tỷ lệ bao phủ BHYT ở nước ta đã đạt gần 90% dân số; số người tham gia BHYT tăng nhanh qua các năm, bình quân mỗi năm tăng 48%, từ năm 2015 - 2019, tăng hơn 15 triệu người, đến hết năm 2019 đã có 85,636 triệu người tham gia BHYT, trong đó, diện bao phủ đã tập trung vào các nhóm yếu thế.

Tuy nhiên, việc phát triển bền vững chính sách BHYT ở nước ta cũng gặp phải những khó khăn, thách thức nhất định như già hóa dân số, mô hình bệnh tật thay đổi, đặc biệt chi khám, chữa bệnh BHYT không ngừng gia tăng... Cùng với đó là những khó khăn do sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 như nhiều doanh nghiệp lớn thuộc lĩnh vực may mặc, giày da, điện tử… phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm dừng hoạt động, người lao động không có việc làm phải ngưng việc, nghỉ việc. Chưa kể, do bảo đảm thực hiện giãn cách xã hội nên công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cũng gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời bảo đảm các nguyên tắc về phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ đó, công tác phát triển đối tượng BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt kết quả khả quan. Cụ thể, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,473 triệu người, đạt 90,2% kế hoạch giao; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 12,716 triệu người, đạt 88,4% kế hoạch giao; số người tham gia BHYT là 85,521 triệu người, đạt 97,1% kế hoạch giao và đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% dân số.

Đáng chú ý, số người tham gia BHXH tự nguyện là 670,8 nghìn người, đạt 55,9% kế hoạch giao, tăng 96,8 nghìn người so với năm 2019. Đại diện BHXH Việt Nam cho hay, trong bối cảnh công tác phát triển đối tượng của toàn ngành bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn phát triển tăng mới ngoạn mục là nhờ việc tăng cường công tác truyền thông, vận động hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân trong tháng 5. Đây là lần đầu tiên, BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức thành công Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, trên quy mô toàn quốc.

Tăng cường công tác truyền thông, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện  

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Với những kết quả vượt bậc đã đạt được trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thời gian qua, có thể khẳng định, chính sách BHXH, BHYT đã thực sự trở thành những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội nước ta, là chính sách an sinh không thể thiếu trong đời sống của người dân, là lưới an sinh bảo đảm giảm đói nghèo và bảo vệ người dân khi không may gặp bất trắc, khi già cả, ốm đau...

Để tiếp tục phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân và phát triển bền vững BHYT toàn dân, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, trong 6 tháng cuối năm, BHXH Việt Nam sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm phát triển đối tượng tham gia BHYT một cách bền vững.

BHXH Việt Nam sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động trực tiếp đến đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, kết hợp cả phương thức tuyên truyền truyền thống và tuyên truyền qua mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết, vị trí, vai trò, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT để người dân tích cực, tự giác tham gia.

Đồng thời, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hỗ trợ nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện có hiệu quả về giao dịch hồ sơ điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả lĩnh vực BHXH; BHXH địa phương cần thường xuyên báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ chính sách.

Đặc biệt, theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, cần nắm bắt sát sao tình hình các doanh nghiệp hoạt động trở lại, kịp thời thông báo và đôn đốc doanh nghiệp đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng đóng trước đó; đăng ký tham gia, đóng BHXH, BHYT bắt buộc đối với lao động tuyển dụng mới thuộc diện tham gia, lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không lương quay trở lại làm việc theo đúng quy định. Cũng như cần tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất đối với đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT, kiên quyết xử lý vi phạm.

Hiểu Lam