Luật hóa việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài là cần thiết 

Xem với cỡ chữ
Sáng 13.9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tiến hành thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thượng tướng Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu nghe đại diện lãnh đạo Bộ Công an trình bày Tờ trình dự án Luật. Trong đó, nêu thực tế, những năm gần đây, khách du lịch tàu biển vào Việt Nam ngày càng tăng, số lượng lớn. Trong lĩnh vực quốc phòng, hải quân Việt Nam tăng cường hợp tác với hải quân các nước, nhiều tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam để thực hiện các hoạt động giao lưu, tọa đàm... Do đó, cần bổ sung quy định về việc cấp thị thực theo danh sách cho các trường hợp này. Chính phủ cũng đã trình QH dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, trong đó có chính sách kiểm soát xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam bằng cổng kiểm soát tự động. Cùng với đó, để tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh vào Việt Nam, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, cần nghiên cứu bổ sung quy định việc nhập cảnh, xuất cảnh của người nước ngoài qua cổng kiểm soát tự động… Với những lý do này, thì việc sửa đổi Luật là cần thiết. 

Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật, do Phó Chủ nhiệm Trần Ngọc Khánh trình bày, cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật nhằm thể chế hóa chủ trương đối ngoại của Đảng, bảo đảm phù hợp với các hiệp định thương mại đã ký kết, gia nhập trong thời qua, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.     


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trần Ngọc Khánh phát biểu tại phiên họp

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhận thấy, nội dung dự thảo Luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến xuất nhập cảnh, bảo vệ an ninh quốc gia và hội nhập quốc. Nội dung dự thảo Luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật và bảo đảm tính khả thi. Tuy nhiên, do nội dung của dự thảo Luật có liên quan đến nhiều quy định trong các luật khác: Luật An ninh quốc gia, Luật Quốc phòng, Luật Biên giới quốc gia, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Cư trú, Luật Du lịch… và các Công ước về quyền con người, các hiệp định thương mại đã được Việt Nam ký kết, gia nhập, Thường trực Ủy ban đề nghị, cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Liên quan đến quy định cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, nhiều đại biểu cho rằng, đây là chính sách mới, thể hiện quyết tâm cải cách hành chính của Chính phủ, phù hợp với chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Việc luật hóa cấp thị thực điện tử trong sửa đổi Luật lần này là cần thiết, đáp ứng với nhu cầu phát triển đất nước, phù hợp với xu thế chung của thời đại.


Toàn cảnh phiên họp

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị cần luật hóa việc chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin giữa các bộ trong thực hiện quản lý công tác này giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao để tạo thuận lợi trong quản lý nhà nước cũng như bảo đảm thuận lợi hơn cho người nước ngoài khi làm các thủ tục.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt nhấn mạnh, cần rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định về cấp miễn thị thực, phạm vi đối tượng… để quy định vừa tạo điều kiện thuận lợi “thông thoáng” cho người nước ngoài khi thực hiện thủ tục nhưng cũng phải bảo đảm chặt chẽ, không để lợi dụng.  

Tin và ảnh: Hà An