Long An: Tổ đại biểu tổ chức họp với chính quyền địa phương nơi ứng cử 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp lần thứ 21. Theo đó, kỳ họp tiếp tục có sự đổi mới trong công tác chuẩn bị nội dung. Trên cơ sở hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu đã tổ chức họp với chính quyền địa phương nơi ứng cử để thảo luận, lấy ý kiến đóng góp nội dung trình HĐND tỉnh (12/14 Tổ đại biểu có 100% đại biểu HĐND tỉnh dự họp). Các đại biểu tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp phong phú, sát thực tiễn; việc báo cáo kết quả đóng góp được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thời gian, chất lượng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức kỳ họp góp phần tiết kiệm thời gian, giải quyết công việc nhanh gọn, kịp thời, khoa học. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Cang nhấn mạnh: Qua các cuộc tiếp xúc và trả lời ý kiến cử tri cho thấy Nhân dân rất phấn khởi, nhất là về chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp cơ sở. Đặc biệt, các Ban HĐND rất cố gắng trong thẩm tra để đại biểu thảo luận, quyết định.

KIỀU BẢO

Truyền hình