Long An: Kiến nghị hỗ trợ sản xuất, xây dựng thương hiệu cho thanh long 

Xem với cỡ chữ

Tại buổi TXCT của Tổ đại biểu HĐND tỉnh với cử tri xã Hiệp Thạnh và thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, cử tri phản ánh tuyến Đường tỉnh 827A từ thành phố Tân An về Châu Thành thường xuyên có xe container và các loại xe tải lưu thông, đề nghị có kế hoạch để duy tu bảo trì thường xuyên; kiến nghị có biển báo hạn chế tốc độ, hạn chế xe container vào thị trấn Tầm Vu vào giờ cao điểm; xử lý các loại xe buýt, xe container chạy quá tốc độ trong khu vực thị trấn. Đồng thời, cử tri đề nghị có kế hoạch nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 827D (từ xã Hiệp Thạnh qua xã Phú Ngãi Trị) vào kế hoạch phát triển năm 2020. Về phát triển sản xuất, cử tri đề nghị có định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp cụ thể, tránh để nông dân phát triển tự phát. Hiện nay, giá cả trái thanh long không ổn định, cử tri đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và Liên minh HTX tỉnh tiếp tục hỗ trợ mở lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp người dân sản xuất thanh long sạch, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; tổ chức lại sản xuất theo HTX, xây dựng thương hiệu, có chỉ dẫn địa lý, mã vạch, mã số hàng hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại…

KIỀU BẢO