Long An: Cho ý kiến một số vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức họp giao ban đánh giá tình hình hoạt động từ đầu tháng 8, xác định nhiệm vụ thời gian tới và cho ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền. Cho ý kiến các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất việc UBND tỉnh đề nghị tạm ứng vốn để xây dựng công trình Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Xây dựng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước tỉnh Long An. Riêng về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cấp học từ mầm non đến THPT trên địa bàn, Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, làm việc với một số cơ quan, đơn vị liên quan để nắm chắc tình hình, nhu cầu thực tế, sự cần thiết và hiệu quả liên quan đến các tiêu chuẩn, định mức trên, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã thống nhất phân công đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Đức Hòa làm nhiệm Tổ trưởng (thay đại biểu Nguyễn Văn Út vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh).

CÔNG THÀNH