Lĩnh vực đất đai, môi trường tiếp tục có chỉ số hài lòng thấp nhất 

Xem với cỡ chữ
Đây là thông tin được Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Phạm Minh Hùng công bố tại Hội nghị trực tuyến Công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2019, tổ chức sáng 19.5.

 Cụ thể, năm 2019, SIPAS tiến hành điều tra xã hội học với tổng số 36.630 phiếu ở 63 tỉnh, thành. Có 84,45% người được hỏi hài lòng về sự phục vụ nói chung của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tăng 1,5% so với năm 2018 và gần 2,3% so với năm 2017. Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng về tiếp cận dịch vụ là 86,48%; thủ tục hành chính là 86,54%; về công chức là 85,62%; kết quả dịch vụ là 88,56% và về tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức là 73,66%.


Toàn cảnh hội nghị

Người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc 3 cấp và 16 lĩnh vực dịch vụ ở mức khác nhau. Trong 3 cấp hành chính, cấp huyện nhận được mức độ hài lòng cao nhất (85,53%) và thấp nhất ở cấp tỉnh (83,35%). Trong số 16 lĩnh vực dịch vụ, giao thông vận tải nhận được mức hài lòng cao nhất (88,45%) và lĩnh vực đất đai, môi trường thấp nhất (79,06%). Kết quả SIPAS năm 2017 và 2018 cũng phản ánh bức tranh tương tự.

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của 63 tỉnh nằm trong khoảng 73,81 – 95,26%, chênh lệch lên tới 21,45%. Năm 2019, 10 tỉnh có Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính chưa đạt yêu cầu, 20 tỉnh ở mức trung bình, 27 tỉnh khá và 6 tỉnh tốt. So sánh năm 2019 với năm 2018, có 41/63 tỉnh có chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tăng, 22/63 tỉnh giảm.


Lĩnh vực đất đai, môi trường có chỉ số hài lòng thấp nhất trong 16 lĩnh vực dịch vụ - Nguồn Báo Tài nguyên và Môi trường

Liên quan số lần đi lại để giải quyết công việc, có 28,25% người được hỏi khẳng định chỉ cần đi lại 1 lần trong quá trình thực hiện dịch vụ công; 54,88% đi lại 2 lần; 11,47% đi lại 3 lần; 4,43% đi lại 4 lần và 0,98% đi lại 5 lần trở lên. Có 1,41% số người được hỏi cho rằng bị công chức gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết công việc, là mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.

Tính chung trong cả nước, năm 2019, có 63 tỉnh để xảy ra tình trạng người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần; 62 tỉnh xảy ra tình trạng trễ hẹn trả kết quả dịch vụ và không thực hiện nghiêm quy định về thông báo, xin lỗi đối với người dân, tổ chức (trong đó 1 tỉnh không thực hiện bất kỳ thông báo nào và 6 tỉnh không thực hiện bất kỳ xin lỗi nào); 62 tỉnh có tình trạng công chức gây phiền hà, sách nhiễu; 46 tỉnh có công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí.

Đan Thanh