LienVietPostBank lãi cao từ mảng dịch vụ, tăng trưởng cho vay 13% trong 9 tháng đầu năm 

Xem với cỡ chữ
Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế LienVietPostBank đạt 1.311 tỉ đồng, tăng 58,6%. Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản LienVietPostBank đạt 193.536 tỉ đồng, tăng 10,5% so với cuối năm 2018.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - Mã: LPB) công bố báo cáo tài chính quý III.2019 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.636 tỉ đồng, tăng 61,3% so với cùng kì 2018 và bằng 86% mục tiêu kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.311 tỉ đồng, tăng 58,6%.

Trong 9 tháng đầu năm, hầu hết mảng kinh doanh của ngân hàng đều ghi nhận sự khởi sắc. Cụ thể, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 4.498 tỉ đồng, tăng 25,4%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 200 tỉ đồng, gấp gần 2,4 lần cùng kì 2018. Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận mức lãi gần 47 tỉ đồng trong khi cùng kì năm trước lỗ 7 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động khác cũng tạo ra gần 28 tỉ đồng cho LienVietPostBank trong khi cùng năm trước ghi nhận mức lỗ 226 tỉ đồng…

Tổng hợp các mảng kinh doanh, thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 4.741 tỉ đồng, tăng 36,5%; trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 32,4%, mức 2.791 tỉ đồng. Qua đó, kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh gần 43% lên 1.950 tỉ đồng.

Mặt khác, lũy kế 9 tháng đầu năm, LienVietPostBank trích gần 314 tỉ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro, giảm gần 11% so với cùng kì năm 2018.

Tính đến ngày 30.9, tổng tài sản LienVietPostBank đạt 193.536 tỉ đồng, tăng 10,5% so với cuối năm 2018. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 13%, ở mức 134.742 tỉ đồng. Tiền gửi khách hàng đạt gần 132.997 tỉ đồng, tăng 6,4%.

Trong ba quý vừa qua, nợ xấu của ngân hàng đã tăng thêm 310 tỉ đồng lên 1.990 tỉ đồng, tương đương 18,4%. Qua đó, kéo tỉ lệ nợ xấu tăng từ 1,41% tại thời điểm cuối năm 2018 lên mức 1,48%. 

Lượng trái phiếu đặc biệt mà LienVietPostBank nắm giữ vào cuối tháng 9 là gần 616 tỉ đồng, giảm gần 50% so với cuối năm 2018, trong đó đã trích lập dự phòng gần 328 tỉ đồng.

Tính đến cuối tháng 9.2019, tổng số nhân sự làm việc tại LienVietPostBank là 8.752 người, tăng 647 người so với cuối năm 2018.

Trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng đã chi gần 991 tỉ đồng để trả lương và phụ cấp cho nhân viên, tăng 55% so với cùng kì năm trước. Ước tính theo khoản chi này, mức lương bình quân mỗi nhân viên LienVietPostBank là khoảng 13,1 triệu đồng/tháng, tăng 42%.

Chi An