Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh 

Xem với cỡ chữ
* Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và phát biểu

Ngày 1.11, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (1.11.1949 - 1.11.2019) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; đại diện một số Tập đoàn kinh tế lớn có quan hệ hợp tác với các nước và có đóng góp cho công tác đối ngoại của đảng; đông đảo các thế hệ lãnh đạo, cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương qua các thời kỳ.

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có: Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Ủy viên thường trực Ban Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia Tep Ngorn dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Soonthorn Xayachak làm Trưởng đoàn.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huân Chương Hồ Chí Minh tặng Ban Đối ngoại Trung ương. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào Soonthorn Xayachak trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Lào; Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia Tep Ngorn trao Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của Nhà nước Campuchia tặng Ban Đối ngoại Trung ương.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những đóng góp to lớn, liên tục của Ban Đối ngoại Trung ương và các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại Đảng trong 70 năm qua.

Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Ban Đối ngoại Trung ương kiên định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; vì một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ban Đối ngoại Trung ương nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động như hiện nay, cần đánh giá, dự báo đúng cục diện, các xu thế lớn, đặc điểm mới của thế giới, khu vực và các nước lớn, các nước láng giềng, đặc biệt là những vấn đề tác động đến môi trường an ninh, phát triển của ta để kịp thời tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra các chủ trương, đối sách hiệu quả; cần hết sức chú trọng công tác tổng kết lý luận và thực tiễn, cùng với các cơ quan liên quan tiếp tục đề xuất, tham mưu những chủ trương mới, biện pháp mới về công tác đối ngoại cho Đại hội XIII của Đảng sắp tới.

Ban Đối ngoại Trung ương mở rộng, tăng cường, làm sâu sắc hơn và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường quan hệ của Đảng ta với các đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực. Củng cố sự tin cậy chính trị, tạo nền tảng chính trị vững chắc, giữ vai trò định hướng chiến lược cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước ngày càng phát triển ổn định, bền vững. Ban Đối ngoại Trung ương tăng cường quan hệ thực chất với các đảng cộng sản, công nhân có vai trò đáng kể ở các nước và trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Ban chủ động và tích cực tham gia có hiệu quả các diễn đàn đa phương chính đảng; đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương chính đảng; thúc đẩy các sáng kiến phù hợp với lợi ích và vai trò của ta; góp phần làm cho cộng đồng quốc tế hiểu đúng và sâu sắc hơn về công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước ta, về Đảng ta. Ban Đối ngoại Trung ương vận động, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, hậu thuẫn quốc tế rộng rãi đối với đất nước ta, nhân dân ta và Đảng ta; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả trao đổi đoàn, hội thảo và trao đổi lý luận, đối thoại chiến lược, đối thoại chính sách, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với các đối tác quan trọng.

Ban nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức các hoạt động đối ngoại của Đảng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thúc đẩy quan hệ đối ngoại Đảng với các đối tác quan trọng. Chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo về tình hình các chính đảng nước ngoài và sự phát triển của quan hệ chính đảng trong quan hệ quốc tế hiện đại. Ban Đối ngoại Trung ương cần chủ động, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan, bảo đảm sự gắn bó thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, tạo hiệu quả phối hợp cao nhất trong công tác nghiên cứu, tham mưu, thẩm định, xử lý các tình huống đối ngoại phát sinh, trong tổ chức các hoạt động đối ngoại cấp cao…

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành cũng là 70 năm lớp lớp các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại Đảng nối tiếp nhau kề vai sát cánh phấn đấu không ngừng vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, phát huy truyền thống vẻ vang của Ban Đối ngoại Trung ương.

Hiện nay, Đảng ta có quan hệ với 247 chính đảng ở 111 quốc gia, trong đó có 65 đảng cầm quyền, mặt khác chúng ta từng bước khẳng định uy tín, vị thế của Đảng ta tại nhiều diễn đàn đa phương chính đảng khu vực và quốc tế. Những hoạt động tích cực của Đảng ta cũng đã góp phần tích cực thúc đẩy sự đoàn kết, đồng thuận quốc tế của các lực lượng cộng sản, công nhân, góp phần vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ, tiến bộ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Theo TTXVN