Hàn Quốc Xanh - cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường

Môi trường của Hàn Quốc đã xấu đi nghiêm trọng sau 30 năm công nghiệp hóa và đô thị hóa. Chính vì vậy, bắt đầu từ những năm 1990, hàng loạt chính sách, biện pháp bao gồm cả những biện pháp quản lý truyền thống cũng như những biện pháp dựa trên nguyên tắc thị trường đã được thực hiện. Hàn Quốc Xanh 2006 là một tổng thể các chính sách môi trường khổng lồ, minh chứng cho sự phát triển cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Những đặc trưng cơ bản

Xem xét hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường của Hàn Quốc có thể nhận thấy, Hàn Quốc có nhiều đạo luật cùng quy định về vấn đề bảo vệ môi trường trong đó có một đạo luật khung chỉ quy định những vấn đề mang tính chung nhất, còn các vấn đề cụ thể được điều chỉnh bằng các đạo luật khác.

Sự ra đời của pháp luật về môi trường

Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Hàn Quốc đã có một quá trình phát triển tương đối lâu dài và khá đầy đủ. Điều 35 Hiến pháp Hàn Quốc quy định: “Mọi người dân đều có quyền sống trong môi trường trong lành và thoải mái. Nhà nước và người dân phải cố gắng bảo vệ môi trường”. Lịch sử xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường của Hàn Quốc có thể chia làm 3 giai đoạn gồm: 1961 - 1990, 1990 - 2008 và từ 2008 đến nay.

Luật Ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí năm 2015

Trung Quốc có một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tương đối hoàn chỉnh. Luật Bảo vệ môi trường năm 2015 được xem là luật khung quy định những vấn đề chung, cơ bản nhất, khái quát nhất về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, còn có các luật quy định về việc bảo vệ, quản lý các thành phần quan trọng của môi trường như nước, không khí, chất thải rắn và tiếng ồn. Trong đó, Luật Ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí được Chính phủ Trung Quốc đặc biệt quan tâm nên được ban hành rất sớm vào năm 1987, được sửa đổi vào các năm 1995, 2000 và lần sửa đổi mới nhất là vào tháng 8.2015, chính thức có hiệu lực vào tháng 1.2016.

Bắc Kinh và cuộc chiến tổng lực

Mặc dù đã có một đạo luật riêng về bảo vệ môi trường không khí từ rất sớm (năm 1987), đồng thời, tuyên chiến với nạn ô nhiễm không khí từ năm 1998, nhưng phải đến năm 2013, một "cuộc chiến tổng lực" với nạn ô nhiễm không khí đã giúp Bắc Kinh cải thiện chất lượng môi trường đáng kể, dù các chỉ số vẫn còn cách xa tiêu chuẩn thế giới.

Hệ lụy của xã hội công nghiệp

Ô nhiễm không khí đã trở thành vấn đề toàn cầu, đe dọa trực tiếp sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, sự tồn tại, phát triển của các thế hệ hiện tại và tương lai, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển, trong đó có các quốc gia châu Á. Theo một báo cáo gần đây, bụi siêu vi PM2.5 và khí ozone là hai nguyên nhân hàng đầu khiến hơn 1,1 triệu người Trung Quốc chết trẻ và khoảng 20 triệu tấn nông sản hư hại mỗi năm.