Cân nhắc kỹ việc tách thành hai luật

Tại Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cùng với việc trình dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) theo đúng chương trình đề ra, Chính phủ còn trình thêm dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đề nghị bổ sung dự án Luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Do hai vấn đề kết cấu hạ tầng và điều hành giao thông đường bộ có liên quan, bổ trợ lẫn nhau nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ phải cân nhắc rất kỹ việc tách Luật Giao thông đường bộ hiện hành thành hai luật.

Phải đúng tinh thần lực lượng quần chúng tự nguyện

Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở là lực lượng quần chúng tự nguyện và tham gia phối hợp. Do đó, cần xác định rõ hơn vị trí của lực lượng này để làm căn cứ xác định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bố trí lực lượng và xác định tên gọi của cá nhân tham gia lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Niềm tin và kỳ vọng!

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, nhiều cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ chia sẻ niềm tin và kỳ vọng vào thành công của Đại hội, mong Đại hội bầu ra được Ban Chấp hành xứng đáng, lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Quy định cần chặt chẽ, xứng đáng

Theo quy định hiện hành, người dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân khi chết sẽ được xem xét công nhận liệt sĩ. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện quy định này có những trường hợp dù rất cần phải tuyên dương, ghi nhận, song việc được công nhận liệt sĩ khiến dư luận xã hội không đồng tình. Do vậy, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình sửa đổi điều kiện xem xét công nhận liệt sĩ thời bình theo hướng quy định chặt chẽ, xứng đáng hơn.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bệnh

Cho rằng chính sách mở rộng các chủ thể được tiếp cận thông tin của người nhiễm HIV có ảnh hưởng đến quyền bảo mật thông tin của cá nhân người nhiễm HIV, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, việc điều chỉnh chính sách này cần hài hòa giữa mục tiêu bảo đảm thực hiện chức năng quản lý nhà nước và mục tiêu bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của người bệnh. Đồng thời, phù hợp với khuyến nghị của quốc tế.

Gắn kết và chủ động thích ứng

Đảm nhận trọng trách Chủ tịch AIPA 41 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp cả trên thế giới và trong khu vực là một thách thức vô cùng lớn, nhưng với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng, Quốc hội Việt Nam đã và đang triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Năm Chủ tịch AIPA với hình thức phù hợp, tăng cường vai trò của AIPA trong việc đồng hành, chung tay với chính phủ các nước bảo vệ “ngôi nhà chung ASEAN”.

Mở rộng chủ thể được ký kết đến đâu?

Đây là vấn đề được nhiều Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm cho ý kiến tại phiên thảo luận chiều qua. Bởi lẽ, mở rộng chủ thể được ký kết là phù hợp với chủ trương, nhu cầu và thực tiễn hợp tác quốc tế hiện nay, nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Vẫn thiếu tư duy chiến lược

Thảo luận về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) tại phiên họp sáng qua, 13.7, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật vẫn đang thiếu một tư duy mang tầm chiến lược, đó là nâng tầm người lao động Việt Nam. Chúng ta không thể chỉ bàn mãi câu chuyện đưa người lao động có trình độ đơn giản mà cần tính tới việc đưa các chuyên gia, lao động chất lượng cao đi làm việc ở nước ngoài.

Luật trong cuộc sống

Bài 3: Ngăn chặn và tẩy trừ tham nhũng

Bài 3: Ngăn chặn và tẩy trừ tham nhũng

Từ kinh nghiệm lịch sử có thể nói, phòng, chống tham nhũng là quyết sách chiến lược mang ý nghĩa sinh tử, mất còn của thể chế, của quốc gia - dân tộc chúng ta! Đặc biệt vấn đề này càng trở nên cấp bách trong hơn 75 năm qua, kể từ khi Đảng ta cầm quyền, nhất là cực kỳ nóng bỏng trong ba chục năm nay.

Xem tiếp...