Lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi 

Xem với cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp. Hội đồng còn có các Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông - Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ; đại diện các hội Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, Hội Thủy lợi Việt Nam và Hội Tưới tiêu Việt Nam; một số chuyên gia về quy hoạch trong lĩnh vực thủy lợi, phòng, chống thiên tai.

Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thẩm định để làm căn cứ xem xét, quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

N. Minh