Lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng một số đoạn cao tốc 

Xem với cỡ chữ
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (NCTKT) điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng.

Ảnh minh họa

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ, ngành: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng và Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25.12.2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia, Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 1.1.2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25.12.2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Theo baochinhphu.vn

Thời tiết - Giải đáp pháp luật

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
29,5°С
TP. Hồ Chí Minh
25,5°С
TP. Hạ Long
26,2°С
Nha Trang
29,2°С
Vũng Tàu
26°С