Lập hồ sơ xếp hạng Địa điểm Chiến thắng Núi Thành 

Xem với cỡ chữ
UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 4199/UBND-KGVX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thống nhất lập hồ sơ xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Núi Thành.

Núi Thành nằm về phía Nam tỉnh Quảng Nam, là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, cùng lúc với Đà Nẵng, năm 1964 Mỹ đưa quân viễn chinh đổ bộ vào Chu Lai, xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc phía Nam để bảo vệ căn cứ quân sự liên hợp Hải - Lục - Không quân của Mỹ ở tại Đà Nẵng; đồng thời, xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền Sài Gòn, gồm nhiều thứ quân, chốt chặn nhiều cứ điểm, tạo thành hệ thống phòng thủ kiên cố, làm nhiệm vụ khống chế toàn vùng để sẵn sàng đàn áp phong trào cách mạng.

Núi Thành được xem là biểu tượng sáng ngời của tinh thần quyết đánh, quyết thắng - Ảnh: ITN

Để đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù, đêm 25 rạng sáng 26.5.1965, sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, Đại đội 2, Tiểu đoàn 70 được tăng cường một phân đội đặc công đã bí mật luồn sâu, tập kích, tiêu diệt gọn lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại đồi 49 và đồi 50 Núi Thành - Quảng Nam. Chỉ 18 ngày sau khi đặt chân chiếm đóng Núi Thành, kẻ thù đã bị quân và dân ta tấn công phủ đầu; trận đánh Mỹ đầu tiên thắng lợi đã cổ vũ, động viên quân và dân miền Nam hăng hái thi đua đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Với chiến công này, Đại đội 2, Tiểu đoàn 70 được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tặng cờ "Lập công đầu, diệt gọn từng đơn vị chiến đấu Mỹ". Đặc biệt, với những giá trị lịch sử to lớn, Địa điểm Chiến thắng Núi Thành đã được xếp hạng Di tích Quốc gia năm 1979. UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất lập hồ sơ khoa học xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Núi Thành.

Hương Sen