Lào Cai: Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, mua sắm thiết bị, vật tư y tế 

Xem với cỡ chữ

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10.7.2020 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, mua sắm thiết bị, vật tư y tế, thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo đánh giá thực trạng quy mô mạng lưới ngành y tế để có kế hoạch đầu tư đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm phù hợp, sát nhu cầu thực tế, quan tâm sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở; có giải pháp hữu hiệu trong thực hiện quy trình thực hiện mua sắm, đấu thầu thiết bị, thuốc, vật tư y tế phải xuất phát từ nhu cầu thực tế và khả năng khai thác của từng đơn vị; rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế đã được trang cấp từ tuyến tỉnh đến cơ sở, để có giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế; thực hiện điều chuyển trang thiết bị bảo đảm tính hợp lý và hiệu quả trong sử dụng…

KIM THU