Lào Cai: Tiếp xúc cử tri chuyên đề lĩnh vực văn hóa, thể thao, truyền thông 

Xem với cỡ chữ

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bảo Thắng đã tổ chức TXCT chuyên đề lĩnh vực văn hóa, thể thao, truyền thông với công chức, viên chức của Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thông huyện Bảo Thắng. Tại hội nghị, cử tri đề nghị tỉnh nghiên cứu tăng định mức chi sản xuất các chương trình truyền thông, truyền hình, thông tin lưu động, quỹ nhuận bút; quan tâm bố trí trang thiết bị làm việc cho các đội thông tin lưu động, chiếu bóng; mức chi cho các giải thưởng văn hóa, văn nghệ còn thấp. Cử tri kiến nghị xem xét tăng mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa khu dân cư, có chính sách hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa xây dựng đã lâu, hiện đã hư hỏng, xuống cấp; trong chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, nên xem xét bổ sung chính sách duy trì các giá trị văn hóa nghệ thuật... Lãnh đạo UBND huyện đã giải trình và trả lời cụ thể một số kiến nghị của cử tri.

K. THU