Lào Cai: Thông qua Đề án công nhận thị trấn Phố Lu mở rộng huyện Bảo Thắng là đô thị loại V 

Xem với cỡ chữ
HĐND tỉnh Khóa XV vừa tổ chức Kỳ họp thứ 11 (bất thường) xem xét, cho chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn và một số nội dung khác. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe tờ trình số 178 của UBND tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2021. Theo đó, giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Lào Cai sẽ sắp xếp 19 đơn vị gồm 16 xã, 2 phường và 1 thị trấn nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính của tỉnh, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển; nghe Tờ trình số 187 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thông qua Đề án công nhận thị trấn Phố Lu mở rộng huyện Bảo Thắng là đô thị loại V.

Sau khi thảo luận, kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết thông qua Đề án công nhận thị trấn Phố Lu mở rộng huyện Bảo Thắng là đô thị loại V; Nghị quyết về một số nội dung UBND tỉnh trình phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thanh Dương nghỉ chế độ theo quy định…

HÀ THIỆP