Lào Cai: Tăng cường phối hợp giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp thường kỳ lần thứ 38, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình đề nghị thỏa thuận của UBND tỉnh; xem xét đề nghị của UBND tỉnh về điều chỉnh một số nội dung trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Các đại biểu nghe UBND tỉnh và các ngành liên quan giải trình 8 ý kiến, kiến nghị của cử tri kéo dài đến nay chưa giải quyết xong. Phiên họp cũng đã xem xét, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về thực hiện cơ chế tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ, sử dụng biên chế, tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; nghe Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh báo cáo sơ bộ kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển lâm nghiệp trên địa bàn...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Vịnh yêu cầu Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát của HĐND. Thường trực chỉ đạo các Tổ đại biểu rà soát những nội dung cử tri chưa đồng ý với kết quả giải quyết, tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tăng cường phối hợp giải quyết, trả lời cử tri...

HÀ THIỆP