Lào Cai: Bình xét thi đua, khen thưởng đối với các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND các cấp năm 2019 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh đã họp đánh giá đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua, khen thưởng đối với các Ban, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện, xã năm 2019 để đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh xem xét khen thưởng. Kết quả, có 2 tập thể là Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bảo Yên, 8 đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Mường Khương và 15 tập thể HĐND cấp xã được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại biểu và nhiệm vụ công tác chuyên môn được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh giao Văn phòng HĐND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đại biểu HĐND có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND năm 2019.

KIM THU