Lan tỏa tinh thần Đổi mới và Hành động 

Xem với cỡ chữ
“Những đổi mới quyết liệt và tích cực của QH giúp địa phương có thêm “dũng khí” để tạo đột phá trong tổ chức kỳ họp, lựa chọn vấn đề giám sát, chất vấn và đặc biệt nâng cao vai trò, vị trí của HĐND”, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TRẦN ĐÌNH KHOA chia sẻ.

QH cho HĐND thêm dũng khí

- Trong phát biểu nhậm chức, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sẽ cùng các ĐBQH tiếp tục đổi mới và hành động vì lợi ích của nhân dân. Gần một năm trôi qua, với tư cách là một đại biểu dân cử, ông cảm nhận như thế nào về tinh thần đổi mới và hành động của QH?


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Đình Khoa

- Trong phát biểu nhậm chức, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã nêu quyết tâm chính trị mạnh mẽ, tiếp tục đổi mới hơn nữa cả về tổ chức, hoạt động, bảo đảm QH Khóa XIV là một QH “Đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục đổi mới và là một QH hành động”. Tôi cảm nhận rõ tinh thần đó trong cách điều hành và không khí dân chủ của 2 kỳ họp QH vừa qua. QH Khóa XIV đã kế thừa và phát huy tốt thành quả và sự nghiệp đổi mới của đất nước và của QH các khóa trước. Các ĐBQH bắt nhịp nhanh ngay từ Kỳ họp thứ 2, tất cả đang hành động theo đúng cam kết của Chủ tịch QH. Hiện nay, các kỳ họp của QH luôn được người dân theo dõi sát sao vì họ tin rằng QH sẽ hành động đúng với kỳ vọng của nhân dân. Khi mọi vấn đề trọng đại của đất nước đều được thảo luận công khai trên sóng truyền hình, cũng tức là khi QH đang thể hiện là một QH hành động vì nhân dân.

- Theo ông, tinh thần “đổi mới và hành động” của QH đã lan tỏa như thế nào tới HĐND ở các địa phương trong cả nước?

- Nếu QH đại diện cho ý chí, niềm tin, và nguyện vọng nhân dân cả nước, thì HĐND các cấp đại diện cho nhân dân tại địa phương. Mỗi nơi, người dân đều có những mối quan tâm vừa chung, vừa riêng. Vì vậy hoạt động HĐND ngay tại địa phương cũng phải tích cực đổi mới để đáp ứng với kỳ vọng của người dân. Tuy nhiên, phải khẳng định những đổi mới quyết liệt và tích cực của QH đã giúp cho địa phương “dũng khí” đột phá trong tổ chức các kỳ họp, lựa chọn các vấn đề giám sát, chất vấn và đặc biệt nâng cao vai trò, vị trí của HĐND các cấp.

Tại mỗi kỳ họp QH, hình ảnh điều hành linh hoạt, nghiêm túc và chuyên nghiệp của Chủ tọa; không khí thẳng thắn, sôi nổi, tập trung trí tuệ thảo luận, tranh luận của đại biểu đã nhanh chóng lan tỏa tới HĐND các địa phương, khiến chúng tôi - những người làm công tác HĐND - luôn tự hỏi, mình sẽ phải làm gì để xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân?


Một góc thành phố biển Vũng Tàu

Không thể hứa rồi để đó

- Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, HĐND Bà Rịa - Vũng Tàu có những đổi mới nào thể hiện sự tiếp nối tinh thần của một QH “đổi mới và hành động”, thưa ông?

- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 3 kỳ họp và 5 phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Ngoài việc chuẩn bị kỹ lưỡng các vấn đề trước, trong và sau kỳ họp, chúng tôi công khai thông tin phiên họp trên các phương tiện truyền thông đại chúng để cử tri theo dõi, giám sát. Qua đó, người dân có thể kiểm tra hành động của các đại biểu, và cũng thể hiện quyết tâm đổi mới công tác tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh. Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 3 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã mời Thường trực HĐND của 82 xã, phường, thị trấn cùng tham dự để vừa giám sát đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa phương thực thi nhiệm vụ, vừa học tập những kinh nghiệm từ thực tế về công tác chuẩn bị và điều hành kỳ họp.

Chúng tôi cũng xác định phải dành nhiều thời gian cho thảo luận và chất vấn. Trong đó dành riêng cho thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường mỗi phiên một ngày nhằm bảo đảm các nghị quyết khi ban hành sát với thực tế, tính khả thi cao, đồng thời cũng là cách để đại biểu phát huy vai trò cũng như hạn chế việc né tránh khi bàn tới vấn đề nhạy cảm.

Cùng với đó, HĐND tỉnh chú trọng nâng cao hiệu quả các chuyên đề giám sát, tập trung vào các lĩnh vực mà HĐND, cử tri và xã hội quan tâm. Tần suất các cuộc giám sát, khảo sát theo đó cũng tăng lên. Các báo cáo giám sát đều có nhận định, đánh giá, phân tích; đồng thời đưa ra những ý kiến, kiến nghị xác đáng với cơ quan, đơn vị được sự giám sát để có biện pháp giải quyết, qua đó giúp cơ quan, đơn vị kịp thời điều chỉnh tồn tại, bất cập. Các vấn đề của dân được ghi nhận, tiếp thu và xử lý ngay khi có thể do đó, được Nhân dân đồng tình ủng hộ và qua đó đại biểu cũng thêm một lần thể hiện sự sâu sát với dân.

- Đổi mới là một quá trình. HĐND Bà Rịa - Vũng Tàu dự định sẽ tiếp tục đổi mới như thế nào trong năm 2017 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ này, thưa ông?
- Một điều chắc chắn rằng, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được tiến hành liên tục, thống nhất, có tổng kết, đánh giá qua mỗi giai đoạn. Việc đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh sẽ được tiến hành trên cơ sở nhận thức đúng đắn và đầy đủ về vị trí, vai trò của HĐND tỉnh được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Năm 2017 và những năm tiếp theo, HĐND tỉnh sẽ tập trung đổi mới về tổ chức HĐND, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách và chất lượng đại biểu các cấp. Trong đó, tập trung bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao năng lực, trách nhiệm và bản lĩnh của đại biểu. Sẽ nâng cao chất lượng hoạt động, thảo luận và chất vấn hơn nữa nhằm bảo đảm các kiến nghị chính đáng của cử tri được tiếp thu và thực hiện hiệu quả. Sẽ tổ chức các phiên giải trình giữa cơ quan chức năng có liên quan với cử tri tại cơ sở và giao trách nhiệm cho tổ đại biểu HĐND giám sát cuộc đối thoại cũng như kết quả giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị tồn tại.

Bên cạnh đó, năm 2017, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nhiều hơn nữa đối với các hoạt động tái giám sát, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan chức năng. Yêu cầu lớn nhất là các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu phải được giải quyết triệt để, không thể hứa rồi để đó.

- Xin cảm ơn ông!

Bình Nhi thực hiện