Làm chủ quy trình công nghệ Bioreactor sản xuất rễ tóc sâm Ngọc Linh 

Xem với cỡ chữ
Thông qua sự hỗ trợ của Dự án FIRST (Bộ Khoa học và Công nghệ), Nhóm hợp tác HCM-Biotech mới đây đã nghiên cứu và làm chủ quy trình công nghệ Bioreactor sản xuất rễ tóc sâm Ngọc Linh với thành phần hợp chất Saponin tương đương với rễ tóc sâm Ngọc Linh tự nhiên. Từ đó sản xuất thử nghiệm các sản phẩm chức năng dưới dạng các sản phẩm nước uống sâm, viên nang, cao sâm bổ dưỡng cho sức khỏe con người.

Đại diện Nhóm hợp tác, TS Hà Thị Loan, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh cho biết, tháng 6.2018, Nhóm hợp tác HCM-Biotech nhận được sự hỗ trợ từ Ban Quản lý Dự án “Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (FIRST) do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý, thông qua việc triển khai tiểu dự án “Làm chủ quy trình công nghệ Bioreactor sản xuất rễ tóc sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) và thương mại hóa sản phẩm”. Tiểu dự án thuộc Hợp phần 2.b.2 “Khoản tài trợ cho Nhóm hợp tác nghiên cứu về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” của Dự án FIRST.


Rễ tóc sâm Ngọc Linh chuẩn bị đến giai đoạn thu hoạch.

Nhóm hợp tác HCM-Biotech gồm các thành viên: Trung tâm Công nghệ Sinh học TP Hồ Chí Minh – thành viên đứng đầu; Trung tâm Khoa học Công nghệ Dược Sài Gòn (Sapharcen) - Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần BV Pharma; Công ty TNHH Hoàng Linh Biotech; Công ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương. Từ tháng 6.2018 đến nay, Nhóm hợp tác đã triển khai các hoạt động theo kế hoạch đề xuất và đã hoàn thiện quy trình nhân nhanh rễ tóc sâm Ngọc Linh. Cụ thể, sàng lọc và duy trì các dòng rễ tóc sâm Ngọc Linh có khả năng tạo sinh khối nhanh và hàm lượng saponin cao; Hoàn thiện quy trình nhân nhanh sinh khối rễ tóc Sâm Ngọc Linh in vitro trong các bình bioreactor. Kết quả phân tích và so sánh thành phần hợp chất Saponin trong rễ tóc sâm Ngọc Linh nuôi cấy in-vitro và rễ tóc sâm Ngọc Linh tự nhiên là tương đương.

Đồng thời, xây dựng tiêu chuẩn cho sinh khối rễ tóc sâm Ngọc Linh tươi/khô; tổ chức sản xuất thử nghiệm sinh khối rễ tóc sâm Ngọc Linh ở quy mô công nghiệp.

Cùng với đó, sản xuất thử nghiệm cao chiết bán thành phẩm từ nguồn nguyên liệu sinh khối rễ tóc sâm Ngọc Linh; hoàn thiện quy trình và sản xuất thử nghiệm một số dạng thực phẩm chức năng từ cao chiết bán thành phẩm như viên nang cứng, nước uống sâm. Kết quả phân tích đánh giá tính an toàn và tác động tăng lực của cao chiết rễ tóc sâm Ngọc Linh đều đạt các chỉ tiêu đối với thuốc có nguồn gốc dược liệu.Hiện Nhóm hợp tác HCM-Biotech đã triển khai các thủ tục bảo hộ quy trình công nghệ Bioreactor sản xuất sinh khối rễ tóc sâm Ngọc Linh ở quy mô công nghiệp và xây dựng thương hiệu, thương mại hóa sản phẩm thành công.

Tin, ảnh: Hạnh Nguyên