Làm chủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Quốc hội 

Xem với cỡ chữ

Phạm Đức Thảo Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản trị

Ảnh: Q. Khánh

Cục Quản trị là đơn vị phục vụ chung, có phạm vi, khối lượng công việc và số lượng cán bộ, đảng viên rất lớn. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy cơ quan VPQH, không ngừng đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thích nghi và làm chủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Quốc hội và VPQH, hàng năm là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và VPQH trong giai đoạn 2020 - 2025 theo hướng chuyên nghiệp, đặc biệt phải xây dựng và triển khai phương án bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ Quốc hội Khóa XV đồng bộ, hiện đại, đồng thời quản lý tiết kiệm, hiệu quả, Đảng bộ cơ sở Cục Quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy và lãnh đạo VPQH trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Cục Quản trị để tăng tính chủ động, chịu trách nhiệm, đặc biệt trong công tác mua sắm hàng hóa, dịch vụ; giải quyết vướng mắc về quy trình thanh toán, quyết toán các hợp đồng; và thống nhất mô hình quản lý tài sản cho các đơn vị trong Văn phòng.

Với quy mô và phạm vi yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, kiến nghị xem xét, nâng cấp mô hình tổ chức của Cục Quản trị tương tự như Cục Quản trị của các Văn phòng: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng. Trước mắt, kiến nghị sớm thành lập đơn vị sự nghiệp cấp phòng trực thuộc Cục Quản trị để quản lý, khai thác dịch vụ tại các trụ sở của VPQH, như: phí trông giữ phương tiện tại gara ngầm, khai thác mặt bằng phía trên gara ngầm; bán hàng lưu niệm, tham quan khảo cổ tại Nhà Quốc hội và các trụ sở 22 Hùng Vương, 35 Ngô Quyền... Chi phí thu được sẽ bù đắp một phần không nhỏ cho ngân sách, nhất là các khoản chi liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh làm sạch…

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để Cục Quản trị tiếp tục kiện toàn bộ máy, xác định vị trí việc làm, bổ sung đủ nhân lực có chất lượng, trọng tâm là bộ phận làm công tác đảm bảo an ninh - an toàn, công tác quản lý, vận hành trụ sở và công tác quản lý, sử dụng phương tiện của đoàn xe. Đầu tư thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm để nâng cao công tác quản lý, điều hành, vận hành...

T. Thành lược ghi